คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์บอกอารมณ์ ความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษ มากกว่า 100 คำ

Written by Rhoda

 

 

A

afraid = เกรงกลัว, หวาดหวั่น
agitated = ตื่นเต้น, กระวนกระวาย
alarmed  = ตื่นตระหนก
angry  = โกรธ, โมโห
antsy  = ประหม่า, วิตกกังวล
anxious  = ร้อนใจ, กระวนกระวายใจ
apprehensive = เกรงกลัว, หวาดหวั่น
ashamed  = ละอายใจ
awful  = น่ากลัว, น่ายำเกรง
awkward  = เชื่องช้า, อึกอัก

B

bashful (แบฌ-ฟุล) = อาย, เขิน
bewildered (บิวิ๊ล-เดิรด) = เลิกลั่ก, สับสน
bitter (บีท-เทอะ) = ขมขื่น
bored (บอร-ด) = เบื่อ
brave (บเรฝ) = กล้าหาญ

C

calm (คาม) = สงบ, ใจเย็น
caring (แค๊-ริ่ง) = เอาใจใส่, เป็นห่วง
cautious (คอ-ฌัซ) = รอบคอบ, ระมัดระวัง
cheerful (เชีย-ฟุล) = ร่าเริง, เบิกบาน
comfortable (คัมฟ-ถะเบิล) = สบาย, สุขสบาย
concerned (ค็อนเซินด-) = กังวล, เป็นห่วง
confident (คอน-ฟิเด็นท) = มั่นใจ, เชื่อมั่น
confused (ค็อนฟยูสด-) = สับสน, งงงวย
content (ค็อนเทนท-) = อิ่มอกอิ่มใจ
critical (ครีท-อิแค็ล) = ตึงเครียด
cross (คร็อซ) = โกรธ, ฉุนเฉียว
curious (คยู-เรียซ) = อยา่กรู้อยากเห็น
cynical (ซีน-อิแค็ล) = ดูถูก, เหยียดหยาม, เยาะเย้ย

D

depressed (ดิพเรซท-) = หดหู่, เศร้าซึม, ไม่เบิกบาน
delighted (ดีไล๊ท-ถึ่ด) = สุขใจ, ปิติยินดี
disappointed (ดิแซ็พพอยน-ทิด) = ผิดหวัง
discouraged (ดิสเก๊อะเรจช) = ท้อใจ
disgusted (ดิซกัซ-ทิด) = รังเกียจ
distressed (ดิซทเรซท-) = คับอกคับใจ
disturbed (ดิส-เทิรบด) = กระวนกระวายใจ
down (เดาน) = เศร้าใจ

E

eager (อี-เกอะ) = กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน
edgy (เอจ-อิ) = หงุดหงิด
embarrassed (เอ็มแบ-แร็ซท) = เขินอาย, ขวยเขิน
encouraged (เอ็น-คอเรจด) = มีกำลังใจ
enraged (เอ็นเรจด) = เกรี้ยวกราด
enthused (เอ็นธยูสด) = กระตือรือร้น
exasperated (เอ็กแสซ-เพอะเรทด) = ฉุนเฉียว
excited (เอ็คไซทด) = ตื่นเต้น
exhausted (เอ็กสอซทด) = เมื่อยล้า

F

fatigued (ฟะทีกด-) = เหน็ดเหนื่อย, เพลีย, ล้า
fearful (เฟีย-ฟุล) = หวั่นเกรง
fidgety (ฟีจ-เอะทิ) = หงุดหงิด
frightened (ไฟรท-อึ่นด) = ตกใจ
frustrated (ฟรัซทเรท-อิด) = สิ้นหวัง
funny (ฟัน-นิ) = ตลก, สนุกสนาน
furious (ฟยู-เรียซ) = กราดเกรี้ยว

G

gloomy (กลูม-อิ) = เศร้าใจ
greedy (กรีด-อิ) = โลภ, ละโมบ
grouchy (เกร๊า-ฌิ) = หงุดหงิด
guilty (กีล-ทิ) = รู้สึกผิด

H

happy (แฮพ-พิ) = สุขใจ
hassled (แฮซ-เซิล) = รบกวน
hateful (เฮท-ฟุล) = น่ารังเกียจ
helpless (เฮลพ-เล็ซ) = หมดหนทาง
hesitant (เฮส-อิ-แท็นท) = ลังเล
hopeful (โฮพ-ฟุล) = เต็มไปด้วยความหวัง
horrible (ฮ๊อ-เรอะเบิ่ล) = น่าขนลุก
hostile (ฮอซ-ทิล) = ไม่เป็นมิตร
hurt (เฮิท) = ช้ำใจ
hysterical (ฮิซเท-ริแค็ล) = รบกวน

I

impatient (อิมเพ-เฌ็นท) = กระวนกระวาย
indifferent (อินดีฟ-เฟอะเร็นท) = ไม่แยแส, ไม่ไยดี
inferior (อินเฟีย-เรียะ) = น้อยหน้า, ด้อย
insecure (อินซิคยูร-) = ไม่มั่นคง
intense (อินเทนซ-) = รุนแรง
irate (ไอเรท-) = โกรธ, แค้น
irked (เอริคด) = น่ารำคาญ
irritated (อี-ริเททด) = ขุ่นเคือง

J

jealous (เจล-อัซ) = อิจฉา
jittery (จิ๊ทะหริ่) = กระวนกระวายใจ
joyous (จอย-อัซ) = ครื้นเครง

L

lazy (เล-ซิ่) = เกียจคร้าน
leery (เลีย-ริ) = โกง
lonely (โลน-ลิ) = โดดเดี่ยว
loved (ลัฝด) = รักใคร่
loving (ลัฝ-อิง) = ซึ่งรักใคร่

M

mad (แม็ด) = คลั่ง
mean (มีน) = ใจแคบ
mischievous (มีซ-ชิฝัซ) = ร้าย
miserable (มีซ-ซรเบิ่ล) = ห่อเหี่ยว
moody (มูด-อิ) = หงุดหงิด

N

nervous (เนอ-ฝัซ) = หวาดกลัว
nice (ไนซ) = น่าคบหา
numb (นัม) = มึนงง
overwhelmed (โอเฝอะฮเวลม-ด) = ล้นหลาม

P

panicky (แพน-อิคิ) = เสียขวัญ
patient (เพ-เฌ็นท) = ใจเย็น
pessimistic (เพซิ-มีซ-ทิค) = มองโลกในแง่ร้าย
pleased (พลีสด) = ยินดี
proud (พเราด) = ภาคภูมิใจ
puzzled (พัซเซิลด) = งงงวย

Q

queasy (ควี-สิ) = ไม่สบายใจ

R

reluctant (ริลัค-แท็นท) = กระอึกกระอัก
resentful (ริเสนท-ฟุล) = ขุ่นเคือง
restless (เรซท-เล็ซ) = ร้อนใจ
ridiculous (ริดีค-อิวลัซ) = น่าขัน
riled (ไรลด) = ระคายเคือง, ขุ่นเคือง

S

sad (แซ็ด) = เศร้าใจ
safe (เซฟ) = ปลอดภัย
scared (ซแคด) = หวาดหลัว
secure (ซิคยูร-) = มั่นคง, ปลอดภัย
sensitive (เซน-ซิทิฝ) = ใจน้อย
shaky (เฌค-อิ) = สั่นคลอน
shocked (ฌ็อค) = ผวา
shy (ไฌ) = เขินอาย
silly (ซีล-ลิ) = โง่เขลา
sleepy (ซลีพ-อิ) = งัวเงีย, ง่วงเหงา
sorry (ซอ-ริ) = อเสียใจ
stressed (ซทเร็ซด) = เครียด
surprised (เซิพไรส-ด) = ประหลาดใจ
suspicious (ซัซพิฌ-อัซ) = ไม่ไว้วางใจ
sympathetic (ซิมพะเธท-อิค) = เห็นใจ

T

terrified (เท-ริไฟด) = หวั่นกลัว
tired (ไทรด) = เหนื่อย
troubled (ทรั๊บเบิ่ลด) = เป็นทุกข์

U

uncomfortable (อัน-คอมฟถะเบิ่ล) = อึดอัด
unsafe (อัน-เซฟ) = ไม่ปลอดภัย
unsettled (อัน-เซทึ่ลด) = หลักลอย
upset (อัพ-เซ็ฑ) = อารมณ์เสีย, เสียใจ

V

vicious (ฝีฌ-อัซ) = ร้ายกาจ
victorious (ฝีค-โทะเรียซ) = มีชัย

W

warm (วอม) = อบอุ่น
weary (เวีย-ริ) = เหนื่อย, เมื่อยล้า
wonderful (วัน-เดอะฟุล) = มหัศจรรย์
worried (วอร-อิด) = กระวนกระวายใจ

X

excited (เอ็คไซท-อิด) = ตื่นเต้น
exhausted (เอ็กสอซ-ทิด) = หมดกำลัง

About the author

Rhoda