คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับการจราจร

Written by Sine

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับการจราจร

แน่นอนว่า การที่เราเดินทางไปไหนมาไหนนั้น ยิ่งอยู่บนถนน สิ่งที่สำคัญคือกฎจราจร แล้วถ้าเราไปต่างประเทศล่ะ เราจะต้องใช้คำศัพท์อะไรบ้าง นี่คือ แหล่งคำศัพท์เหล่านั้น


1.All Vehicles Prohibited แปลว่า ห้ามรถทุกชนิดผ่าน
2.Bike Lane แปลว่า ทางรถจักรยาน
3.Car Rental แปลว่า รถเช่า
4.Caution Cliff Ahead แปลว่า ระวังหน้าผาข้างหน้า
5.Caution Deer Crossing แปลว่า ระวัง (กวาง) เดินข้ามถนน
6.Caution Poison แปลว่า ระวังสารพิษ
7.Caution Radiation Area แปลว่า ระวังสารกัมมันตรังสี
8.Crossroads แปลว่า สี่แยก
9.Danger High Voltage แปลว่า ระวังไฟฟ้าแรงสูง
10.Dangerous Bend แปลว่า อันตรายทางโค้งหักศอก
11.Dual Carriage Way End แปลว่า สิ้นสุดทางคู่
12.Exit แปลว่า ทางออก
13.Flooded แปลว่า น้ำท่วมขัง
14.Hump Bridge แปลว่า สะพานยกระดับ
15.Left Winding Road แปลว่า ทางคดด้านซ้าย
16.Maze แปลว่า ทางคดเคี้ยว
17.Narrow Bridge แปลว่า สะพานแคบ
18.Narrow Road แปลว่า ทาง / ถนนแคบลง
19.No Audible แปลว่า ห้ามใช้เสียง / กดแตร
20.No Bikes แปลว่า ห้ามรถจักรยาน

21.No Double Parking แปลว่า ห้ามจอดรถซ้อนคัน
22.No Entry แปลว่า ห้ามเข้า
23.No Over Taking แปลว่า ห้ามแซง
24.No Parking แปลว่า ห้ามจอดรถ
25.No Passing Zone แปลว่า เขตห้ามผ่าน
26.No Pedestrians แปลว่า ห้ามเดินข้าม
27.No Standing and Parking แปลว่า ห้ามหยุดและห้ามจอด
28.No Turn Left แปลว่า ห้ามเลี้ยวซ้าย
29.No Turn Right แปลว่า ห้ามเลี้ยวขวา
30.No U – Turn แปลว่า ห้ามกลับรถ
31.One Way แปลว่า ให้เดินรถทางเดียว
32.One Way Traffic แปลว่า เดินรถทางเดียว
33.Pedestrian Crossing แปลว่า ทางม้าลาย
34.Railway Crossing Without Gate แปลว่า ทางรถไฟข้างหน้า (ไม่มีเครื่องกั้น)
35.Reduce Speed แปลว่า ลดความเร็ว
36.Right Tune Split แปลว่า ทางแยกด้านขวาข้างหน้า
37.Right Winding Road แปลว่า ทางคดทางขวา
38.Road Closed Ahead แปลว่า ถนนปิดด้านหน้า
39.Road narrows on right แปลว่า ถนนทางฝั่งขวาแคบลง
40.Road Work Ahead แปลว่า ด้านหน้ามีการสร้างถนน

41.Roundabout Ahead แปลว่า วงเวียนข้างหน้า
42.Services Station แปลว่า สถานีบริการน้ำมัน
43.Shoulder Ahead แปลว่า มีการทำงานบนไหล่ทางด้านหน้า
44.Side Road แปลว่า มีถนนตัดด้านข้าง
45.Signal Ahead แปลว่า สัญญาณไฟข้างหน้า
46.Slippery Road แปลว่า ระวังถนนลื่น
47.Speed Limited (90km/ h) แปลว่า จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 90 กม./ ชม.
48.Staggered junction แปลว่า มีทางแยกเหลี่ยมกัน
49.Steep Hill Ascent แปลว่า ทางขึ้นลาดชัน
50.Steep Hill Descent แปลว่า ทางลงลาดชัน
51.Stop แปลว่า ให้หยุดรถ
52.T- junction แปลว่า สามแยก
53.Taxi / Bus แปลว่า แท๊กซี่ / รถประจำทาง
54.Telephone แปลว่า โทรศัพท์
55.Trucks Prohibited แปลว่า ห้ามรถบรรทุกเข้า
56.Tunne แปลว่า อุโมงค์
57.Turn Left แปลว่า ให้เลี้ยวซ้าย
58.Turn Right แปลว่า ให้เลี้ยวขวา
59.Two Way Traffic แปลว่า เดินรถสวนทางกัน
60.Uneven Road แปลว่า ถนนขรุขะ

61.Washboard road แปลว่า ลูกระนาด
62.Weight Limitation แปลว่า จำกัดน้ำหนักบรรทุก
63.Width Limitation แปลว่า จำกัดความกว้าง

About the author

Sine