คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรก ที่ใช้บ่อยมาก

Written by Pei

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรกที่ใช้บ่อยมากๆ ในชีวิตประจำวัน

a หนึ่ง (ใช้นำหน้าคำนาม)
about เกี่ยวกับ
all ทั้งหมด
and และ
are เป็น,อยู่,คือ
as ตามที่
at ที่
be เป็น,อยู่,คือ
big ใหญ่
but แต่
by โดย
can สามารถ
do ทำ
down ลดลง
father พ่อ
first ที่หนึ่ง
for เพื่อ
from มาจาก
good ดี
hate เกลียด
have มี
he เขา
her หล่อน
him เขา
his ของเขา
I ฉัน
if ถ้า
in ใน
into ไปใน
is เป็น,อยู่,คือ
it มัน
just เพียงแค่
like ชอบ
listen ฟัง
little เล็ก
love รัก
make ทำ
man ผู้ชาย
many มาก
may อาจจะ
more มากกว่า
most ที่สุด
mother แม่
my ของฉัน
near ใกล้
no ไม่
not ไม่
now ตอนนี้
of ของ
on บน
one หนึ่ง
only เท่านั้น
or หรือ
other อื่น
out ข้างนอก
over เหนือ
people ผู้คน
read อ่าน
said พูด
say พูด
see เห็น
she หล่อน
should น่าจะ
slow ช้า
small เล็ก
so ดังนั้น
some บางอย่าง
stop หยุด
than กว่า
that นั่น
then ต่อมา
there ที่นั่น
they พวกเขา
this นี่
through ผ่าน
to สู่
true จริง
two สอง
up ขึ้น
use ใช้
very มาก
was เป็น,อยู่,คือ
water น้ำ
way ทาง
we พวกเรา
were เป็น,อยู่,คือ
what อะไร
when เมื่อไหร่
where ที่ไหน
which อันไหน
who ใคร
will จะ
with กับ
woman ผู้หญิง
would จะ
write เขียน
yes ใช่
you คุณ

 

ให้คะแนนบทความ
Sending
User Review
4.27 (22 votes)

About the author

Pei