คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน

Written by Rhoda

Work full time. 

ทำงานประจำ

Work part time.

ทำงานนอกเวลา

Work overtime.

ทำงานล่วงเวลา

Work in shifts.

ทำงานเป็นกะ

Work the day shift.

ทำงานกะกลางวัน

Work the night shift.

ทำงานกะกลางคืน

Full time job.

งานประจำ

A part time job.

งานนอกเวลา

Shift work.

งานเป็นกะ

About the author

Rhoda