คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับวันสำคัญ

Written by Rhoda

January มกราคม

New Year’s Day .   วันขึ้นปีใหม่

Children’s Day .  วันเด็กแห่งชาติ

National Forest .  วันอนุรักษ์ทรัพยากร  ป่าไม้ของชาติ

Teacher’s Day .  วันครู 

Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day .  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Thai Army’s Day .  วันกองทัพไทย

 

February  กุมภาพันธ์

Inventor’s Day .  วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

Chinese New Year’s Day .  วันตรุษจีน

Valentine’s Day .  วันวาเลนไทน์

Makha Bucha Day .  วันมาฆบูชา 

National Artist Day .  วันศิลปินแห่งชาติ

 

March มีนาคม

Thai Elephant Day .  วันช้างไทย

 

April เมษายน

Thai Heritage Conservation Day .  วันอนุรักษ์มรดกไทย 

Ching Ming Day .  วันเชงเม้ง

Chakri Memorial Day .  วันจักรี

Songkran Festival Day .  วันสงกรานต์

Naresuan Day .  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

May พฤษภาคม

National Labour Day  วันแรงงานแห่งชาติ

Coronation Day   วันฉัตรมงคล

Royal Ploughing  Ceremony Day วันพืชมงคล

Visakha Bucha Day   วันวิสาขบูชา

National Tree Day   วันต้นไม้แห่งชาติ

World No Tobacco Day   วันงดสูบบุหรี่โลก

 

June   มิถุนายน 

 World Environment Day .  วันสิ่งแวดล้อมโลก

Sunthornphu Day / Soonthornphu Day .  วันสุนทรภู่

 

July  กรกฎาคม

National Scout Day .  วันลูกเสือแห่งชาติ

King Narai the. Great’s Day . วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

Asarnha Bucha Day .  วันอาสาฬหบูชา

Buddhist Lent Day .  วันเข้าพรรษา

National Thai Language Day .  วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

August   สิงหาคม 

Woman’s Day .  วันสตรีไทย

H.M.The Queen’s Birthday .  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Chinese Ghost Festival .  วันสารทจีน

Thai Peace Day .  วันสันติภาพไทย

National Science Day .  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

September  กันยายน 

Moon Festival/ Moon Day .  วันไหว้พระจันทร์

National Youth Day .  วันเยาวชนแห่งชาติ

Mahidol Day .  วันมหิดล

Thai Ghost Festival .  วันสารทไทย

Vegetarian Festival .  เทศกาลกินเจ

 

October  ตุลาคม

Innovation Day .  วันนวัตกรรมแห่งชาติ

End of Buddhist Lent Day .  วันออกพรรษา

Robes Offering Ceremony Start .  วันออกพรรษา ตกบาตรเทโวเริ่มกฐินกาล   

Day of the Nation Police .  วันตำรวจแห่งชาติ  

Thai Technology Day .  วันเทคโนโลยีไทย

Chulalongkorn Memorial Day .  วันปิยมหาราช

 

November  พฤศจิกายน 

Loy Krathong Day / Loy Krathong Festival .  วันลอยกระทง

Navy Day .  วันกองทัพเรือ

 

December   ธันวาคม

Thai Environment Day .  วันสิ่งแวดล้อมไทย

Constitution Day .  วันรัฐธรรมนูญ

National Sport’s Day .   วันกีฬาแห่งชาติ

Christmas Day .  วันคริสต์มาส

Nation Wildlife Protection Day .  วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

New Year’s Eve .  วันสิ้นปี 

 

About the author

Rhoda