เตรียมสอบ TOEIC

คำศัพท์ในหมวด หมวดการเงิน และธุรกรรม ที่เจอมาใน การสอบ TOEIC

Tummay
Written by Tummay

สำหรับการสอบ TOEIC เราบอกเสมอว่า คำศัพท์ คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นแล้ว  การทำความรู้จัก หรือ ศึกษาศัพท์มาก ๆ จึงเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่สำคัญจริง ๆ เอาล่ะ วันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งหมวด ที่เราอยากจะนำมาแนะนำคุณได้ทำความรู้จักและศึกษากัน

หมวดการเงิน และธุรกรรม (Financing & Banking)

Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
accuracy n. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ There have been questions about the accuracy of the report.
allocate v. แบ่ง, จัดสรร assign Funds were allocated for the charity benefit.
analyst n. นักวิเคราะห์ Most financial analysts have been surprised by the persistence of the recession.
affect v. กระทบ, ส่งผล influence The new rates will affect all consumers including businesses.
adviser n. ที่ปรึกษา  consultant, counselor Talk to an independent financial adviser before you invest your money.
auction n. การประมูล They’re holding an auction of jewelery on Thursday.
audit n. การตรวจสอบบัญชี examination An internal audit of financial records will be conducted.
balance n. ยอดคงเหลือ The company’s success is reflected in its healthy bank balance.
bankruptcy n. การล้มละลาย Corporate bankruptcies increased last year.
commit v. สัญญา, ผูกมัด promise The government must commit itself to improving healthcare.
currency n. เงินตรา The bank can supply you with foreign currency.
calculate v. คำนวณ The contractors calculated the cost of rebuilding to be around $2 million.
debt n. หนี้สิน liability They piled up such a huge debt that they soon went bankrupt.
deduct v. หักออก reduce The tax fee will be automatically deducted from your salary.
deficit n. การขาดดุล loss, shortage If government does nothing, deficits expand rapidly.
deposit v. ฝากเงิน There’s a night safe outside the bank, so you can deposit money whenever you wish.
forecast v. คาดการณ์ล่วงหน้า predict Property analysts forecast a fall in house prices.
fraud n. การฉ้อโกง Lee & Park has come up with a new high-tech way to beat credit card fraud.
inflation n. ภาวะเงินเฟ้อ There has been an alarming rise in the rate of inflation.
interest n. ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์ You should put the money in a savings account where it will earn interest.
invest v. ลงทุน He’s not certain whether to invest in the property market.
loan n. เงินกู้, สินเชื่อ The loan must be repaid within a specified period.
transaction n. รายการธุรกรรม You can call your bank and perform a transaction using a Touch-Tone phone.

About the author

Tummay

Tummay

%d bloggers like this: