บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ เกี่ยวกับ การโดนหมอสั่งให้ทายา

Written by Sine

แน่นอนว่าการไปหาหมอนั้น ไม่ใช่เพียงแต่การโดนสั่งให้ทานยาเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการสั่งให้ใช้ยาบริเวณภายนอกอีกด้วย ซึ่งเราจะมาแนะนำกันว่า คำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ยาภานนอกนั้น มีประเภทต่าง ๆ ดังนี้

Ointment
ออยนฺทฺ’ เมินทฺ
ยาชนิดทา (แบบร้อน)

medicine gel
เมด’ดิซิน เจล
ยาชนิดทา (แบบเจล)

medicine cream
เมด’ดิซิน ครีม
ยาชนิดทา (แบบครีม)

Tube With Ointment

แน่นอนว่าการทายานั้น ไม่ใช่ว่าจะเอาป้าย ๆ ก็จบ แต่มันยังต้องมีกรรมวิธีในการใช้ยาทาอีกด้วย ซึ่งคำศัพท์ที่ใชนั้น ก็จะมี

apply
อะไพล’
คือการ “ใช่” ยาชนิดทาโดยไม่ระบุว่าใช้แบบไหน

rub
รับ
คือการใช้ (apply) ยาชนิดทา โดยการคลึงหรือนวด

spread
สเปรด
คือการใช้ (apply) ยาชนิดทา โดยการทาให้ทั่ว

โดยการที่คุณหมอแจ้งว่า จะทายาตรงไหนนั้น ภาษาอังกฤษ จะใช้ “onto” หรือ “into” เป็นคำเชื่อม เช่น

apply onto the treatment area
อะไพล’ ออนทู เธอะ ทรีท’เมินทฺ แอ’เรีย
ทาบริเวณที่รับการรักษา

rub into the skin
รับ อินทู เธอะ สกิน
คลึงให้ซึมลงไปในผิวหนัง

spread onto all areas of the hand
สเปรด ออน’ทู ออล แอ’เรียซฺ ออฟว เธอะ แฮนดฺ
ทาให้ทั่วมือ

About the author

Sine