ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำสรรพนามที่ใช้แทนกรรมของประโยค หรือ Object pronouns

Written by Sine

Object pronouns จะใชัแทนคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น

Object pronouns ในภาษาอังกฤามีให้ใช้งานตามความเหมาะสมดังนี้

       me          ฉัน                                              ใช้แทนตัวผู้พูด

       you         คุณ                                             ใช้แทนตัวผู้ฟัง

       him         เขา                                             ใช้แทนผู้ชายคนเดียวที่ถูกกล่าวถึง

       her          เธอ                                             ใช้แทนผู้หญิงคนเดียวที่ถูกกล่าวถึง

       us           พวกเรา                                        ใช้แทนตัวผู้พูดมีมากกว่า 1 คน

       it             มัน                                               ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่ถูกกล่าวถึง

       them      พวกเขา/พวกเธอ/พวกมัน          ใช้แทนกลุ่มคน สัวต์ สิ่งของ ที่ถูกกล่าวถึง

ตัวอย่างเช่น

Kate told me the truth.

เคทบอกความจริงกับฉันแล้ว

i like this movie. I saw it last week.

ฉันชอบหนังเรื่องนี้ ฉันดูมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

They are my friends. I like them.

พวกเขาคือเพื่อนของฉัน ฉันชอบพวกเขา

About the author

Sine