ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำสรรพนามที่ใช้แทนกรรมของประโยค หรือ Object pronouns

Sine
Written by Sine

Object pronouns จะใชัแทนคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น

Object pronouns ในภาษาอังกฤามีให้ใช้งานตามความเหมาะสมดังนี้

       me          ฉัน                                              ใช้แทนตัวผู้พูด

       you         คุณ                                             ใช้แทนตัวผู้ฟัง

       him         เขา                                             ใช้แทนผู้ชายคนเดียวที่ถูกกล่าวถึง

       her          เธอ                                             ใช้แทนผู้หญิงคนเดียวที่ถูกกล่าวถึง

       us           พวกเรา                                        ใช้แทนตัวผู้พูดมีมากกว่า 1 คน

       it             มัน                                               ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่ถูกกล่าวถึง

       them      พวกเขา/พวกเธอ/พวกมัน          ใช้แทนกลุ่มคน สัวต์ สิ่งของ ที่ถูกกล่าวถึง

ตัวอย่างเช่น

Kate told me the truth.

เคทบอกความจริงกับฉันแล้ว

i like this movie. I saw it last week.

ฉันชอบหนังเรื่องนี้ ฉันดูมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

They are my friends. I like them.

พวกเขาคือเพื่อนของฉัน ฉันชอบพวกเขา

About the author

Sine

Sine