ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำสรรพนามที่ใช้แทนประธานของประโยค subject pronouns

Written by Sine

subject pronouns คือ pronouns ที่ใช้แทนที่คำนาม ซึ่งเป็นประธานของประโยค เช่น

ตัวอย่างเช่น

-Tony is an engineer.

He is an engineer.

(ใช้ he แทน Tony)

– The computer is on the table.

It is on the table.

(ใช้ it แทน the computer)

– The football player are running in the field.

They are playing in a big match

(ใช้ they แทน the football players)

About the author

Sine