บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คุณหมอสั่งให้พักผ่อน ภาษาอังกฤษ

Written by Sine

เรื่องของอาการเจ็บป่วยซึ่งหลังจากที่เราไปหาหมอแล้ว แน่นอนว่า ก็จะได้รับคำแนะนำมากมายจากคนเป็นหมอ ซึ่งเราก็ต้องคอยฟังว่า คุณหมอจะสั่งอะไรหลังจากตรวจอาการต่าง ๆ ของเราแล้ว

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าหากเราไปหาหมอด้วยอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย คุณหมอก็อาจจะสั่งให้เรา นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้น ก็สามารถใช้ได้หลายคำ ซึ่งก็อาจจะเป็น “rest” และ “sleep”

Doctor and patient with prescription at office

You need a rest.

ยู นีด อะ เรสทฺ

คุณต้องพักผ่อน

You need more rest.

ยู นีด มอร์ เรสทฺ

คุณต้องพักผ่อนมากกว่านี้

You need to take a rest.

ยู นีด ทู เทค อะ เรสทฺ

คุณต้องไปพักผ่อน

You need to get some sleep.

ยู นีด ทู เกท ซัม สลีพ

คุณต้องนอนให้หลับ

You need at least 7 hours of sleep each day.

ยู นีด แอท ลีสทฺ เซฟว’เวิน เอา’เออร์ซฺ ออฟว สลีพ อีซ เค

คุณต้องนอนอย่างน้อย วันละ 7 ชั่วโมง

About the author

Sine