บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คุณเดินทางมาที่นี่ได้อย่างไร จะถามต่างชาติอย่างไร

Written by Sine

เดินทางด้วยวิธีไหน เราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษอย่างไรในการถามหรือตอบเพื่อสื่อสารเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ คุณเดินทางด้วยวิธีไหน? ซึ่งการเดินทางก็มีหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน หรือการเดินเท้า เป็นต้น ในการถามตัวบุคคลหรือหมู่คณะถามว่า เช่น คุณเดินทางไปที่นั่นอย่างไร คุณไปยังไง คุณไปอย่างไร ซึ่งลักษณะการตอบก็สามารถตอบสั้นๆ พอเข้าใจได้เช่นกัน

ตัวอย่างการถาม เดินทางโดยวิธีไหนภาษาอังกฤษ

 • How do you go to work?
  ฮาว ดู ยู โก ทู เวิรค
  คุณไปทำงานอย่างไรค่ะ
 • How do you go to your office?
  ฮาว ดู ยู โก ทู ยัวร ออฟฟิซ
  คุณเดินทางไปที่ทำงานของคุณอย่างไรค่ะ

 • How do you go to Lampang?
  ฮาว ดู ยู โก ทู ลำปาง
  คุณไปลำปางอย่างไรค่ะ
 • How do you travel to Lampang?
  ฮาว ดู ยู แทรฟเวิล ทู ลำปาง
  คุณเดินทางไปลำปางอย่างไรค่ะ

จากตัวอย่างคำถามประโยค “How do you go to your office?” คุณอาจสามารถตอบแบบสั้นๆ ได้ว่า เช่น “By taxi” (เดินทางโดยรถแท็กซี่) หรือ “By bus” (เดินทางโดยรถเมล์) อย่างนี้เป็นต้น

และการตอบโดยบอกว่า ฉันเดินทางโดย…

 • I go there by …
  ไอ โก แธร บาย …
  ฉันเดินทางโดย …
 • I go there by taxi.
  ไอ โก แธร บาย แท็กซี
  ผมเดินทางโดยรถแท็กซีครับ
 • I go there by bus.
  ไอ โก แธร บาย บัส
  ผมเดินทางโดยรถเมล์ครับ

 • I go there by boat.
  ไอ โก แธร บาย โบท
  ผมเดินทางโดยเรือครับ
 • I go there by plane.
  ไอ โก แธร บาย เพลน
  ผมเดินทางโดยเครื่องบินครับ
 • On foot.
  ออน ฟุท
  ผมเดินไปครับ

About the author

Sine