บทสนทนาภาษาอังกฤษ

จะไปรับ ประโยคภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไร

Written by Sine

สำหรับผู้ที่มีรถส่วนตัว หากเราต้องการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนที่เรารู้จักเพื่อแสดงน้ำใจ เราสามารถบอกเขาได้ว่า เราจะไปรับเขา ซึ่งสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้

I’ll pick you up at home.
ฉันจะไปรับคุณที่บ้าน

I will pick you up from school at 3.00pm.
ฉันจะไปรับคุณจากโรงเรียนเวลาบ่าย 3 โมง

Let me know what time your flight arrives. I can pick you up at the airport and take you to your hotel.
บอกฉันว่าเที่ยวบินของคุณมาถึงกี่โมง ฉันสามารถไปรับคุณที่สนามบินและพาไปส่งยังโรงแรมที่คุณพัก

 

กรณีที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือในเพื่อนคุณช่วยมารับ สามารถพูดได้ดังนี้

Would you be able to pick me up at the airport next Monday ?
คุณสามารถมารับฉันที่สนามบินวันจันทร์หน้าได้หรือไม่ ?

หากเพื่อนคุณสามารถที่จะมารับได้ และนัดหมายเวลาสถานที่กันแล้ว แต่คุณกลัวว่าเพื่อนจะลืม สามารถที่จะเตือนความจำได้ว่า

Don’t forget to pick me up at 10 am. I’ll be waiting for you outside. Thank you very much
อย่าลืมไปรับฉันตอน 10 โมงเช้านะ ฉันจะรอคุณอยู่ด้านนอก ขอบคุณมาก

 

 

สิ่งสำคัญมากในการนัดหมายไปรับคือ สถานที่และเวลา ดังนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายไปรับ หรือถูกรับ ก็อย่าลืมคุยรายละเอียดกันให้ดีนะ

 

About the author

Sine