บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ชวนใครสักคนออกมาข้างนอก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Written by Sine

การนัดพบ

วลีภาษาอังกฤษเหล่านี้จะมีประโยชน์หากคุณต้องการเชิญใครบางคนไปสถานที่หนึ่งและคุยกันว่าจะพบกันที่ไหนและเมื่อไร


ชวนใครสักคนออกมาข้างนอก

Are you up to anything this evening? คุณมีอะไรทำไหมคืนนี้
Have you got any plans for …? คุณมีแผนการสำหรับ…ไหม
this evening เย็นนี้
tomorrow พรุ่งนี้
the weekend สุดสัปดาห์นี้
Are you free …? คุณว่างไหม…
this evening เย็นนี้
tomorrow afternoon บ่ายพรุ่งนี้
tomorrow evening เย็นพรุ่งนี้

What would you like to do this evening? คุณอยากจะทำอะไรในคืนนี้
Do you want to go somewhere at the weekend? คุณอยากจะไปที่ไหนในสุดสัปดาห์นี้
Would you like to join me for something to eat? คุณอยากจะมาร่วมรับประทานอาหารกับฉันไหม
Do you fancy going out tonight? คืนนี้คุณอยากออกเที่ยวกลางคืนไหม

Sure แน่นอน
I’d love to ฉันก็อยากมาร่วมด้วย
Sounds good ก็ดีนะ
That sounds like fun ฟังดูน่าสนุกนะ
Sorry, I can’t make it ขอโทษนะ, ฉันไปไม่ได้
I’m afraid I already have plans ฉันเกรงว่าฉันมีแผนอื่นเรียบร้อยแล้ว
I’m too tired ฉันเหนื่อยแล้ว
I’m staying in tonight ฉันจะอยู่บ้านคืนนี้
I’ve got too much work to do ฉันมีงานมากมายที่ต้องทำ
I need to study ฉันอยากเรียน
I’m very busy at the moment ฉันยุ่งมากเลยตอนนี้

About the author

Sine