ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ตอบคำถามเป็นประโยคปฏิเสธจะทำอย่างไรได้บ้าง

Written by Sine

ถ้าในกรณีที่มีใครก็ตาม ตั้งประโยคคำถามกับคุณ แน่นอนว่าคุณอาจจะตอบรับก็ได้หรือตอบปฏิเสธก็ได้ แต่ในกรณีวันนี้เราจะพูดถึงการตอบปฏิเสธ ซึ่งแน่นอนว่าในรูปแบบของการตอบปฏิเสธนั้นเราจะใช้กริยาวิเศษณ์ No ขึ้นต้น (ซึ่งคำว่า No ใช้เป็นคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ได้ ) จากนั้นก็ตามด้วยประโยคปฏิเสธทั้งประโยคเช่น

Can you swim?
คุณว่ายน้ำเป็นไหม
No, I can not to swim.
เปล่าครับ ผมว่ายน้ำไม่เป็น

Drowning swimmer at a lake in summer

Does he like dogs?
เขาชอบสุนัขไหม
No, he dose not like dogs.
เปล่าครับ เขาไม่ชอบสุนัข

แต่โดยปกติแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องตอบเต็มเช่นนี้ เพราะในภาษาอังกฤษนั้นจะมีวิธีตอบสั้นๆได้เช่นกันคือ ใช้ No  แล้วตามด้วยประธานกับกริยาช่วยแล้วตามด้วยคำว่า not ก็พอ เช่น

Can you swim?
คุณว่ายน้ำเป็นไหม
No, I cannot.
เปล่าครับ ผมว่ายน้ำไม่เป็น

Does he like dogs?
เขาชอบสุนัขไหม
No, he dose not.
เปล่าครับ เขาไม่ชอบสุนัข

หมายเหตุ
การย่อคำกริยาส่วนใหญ่ที่ต้องรู้มีดังนี้

I shall

=

I’ll

We shall

=

We’ll

You will

=

You’ll

He will

=

He’ll

She will

=

She’ll

It will

=

It’ll

That will

=

That’ll

This will

=

This’ll

I am

=

I’m

We are

=

We’re

You are

=

You’re

He is

=

He’s

She is

=

She’s

It is

=

It’s

They will

=

They’ll

They are

=

They’re

I have

=

I’ve

We have

=

We’ve

You have

=

You’ve

They have

=

They’ve

is not

=

isn’t

are not

=

aren’t

am not

=

shall not

=

shan’t

will not

=

won’t

have hot

=

haven’t

has not

=

hasn’t

cannot

=

can’t

may not

=

mayn’t

must not

=

mustn’t

ought not

=

oughtn’t

About the author

Sine