ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งของ adjectives ใน ประโยค

Written by Sine

adjectives มีหน้าที่ขยายคำนาม จะขยายในมุมไหนก็ว่ากันไป แต่เวลาใช้งาน ตำแหน่งของ adjectives นั้นมีอยู่ได้แค่ 2 ที่ ดังนี้

1. วางไว้หน้าคำนามที่มันจะไปขยาย

2. วางไว้หลัง verb to be (be, is, am, are, was, were, been) หรือ หลังกริยาพิเศษบางตัว ยกตัวอย่างเช่น look (มอง), appear  (ปรากฎ), seem (ดูเหมือนจะ), feel (รู้สึก), taste (มีรสชาติ), smell (มีกลิ่น), sound (ฟังดู)

เช่น

About the author

Sine