บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ติดต่อกันบ้างนะ เราจะบอกเพื่อนเราอย่างไร

Written by Sine

ติดต่อกันบ้างนะ

ทีนี้ไปแล้วก็อย่าไปลับ ใกห้ทำการติดต่อกลับมาด้วยนะ อย่างน้อย ๆ ก้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่ตลอด ๆ โดยการชักชวนอีกฝ่ายใหทำการติดต่อกันบ้าง ดังนี้

หรือ

Don’t forget to call me.

(โดนทฺ ฟอร์เกท’ ทู คอล มี)

โทรหาฉันบ้างนะ

Don’t forget to email me.

(โดนทฺ ฟอร์เกท’ ทู อี’เมล มี)

ส่งอีเมลมาหาฉันบ้างนะ

About the author

Sine