บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ต้องการนัดเที่ยว อยากถามว่าเขาว่างไหม

Written by Sine

ตอนเวลา… ว่างไหม?

ในการนัดแนะหรือการชักชวนใครก็ตามให้ไปเที่ยวกับเรานั้น แน่นอนว่าในการเริ่มต้นบทสนทนา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการสอบถามเขาคนนั้นว่า เขาว่างหรือเปล่าที่จะไปทำกิจกรรมกับเรา ซึ่งในภาษาอังกฤษ คำว่า “ว่าง” จะใช้คำว่า   free  หรือ  available  ซึ่งมีความหมายว่า “สะดวก” หรือ “ไม่ติดธุระ”

ซึ่งรูปประโยคที่จะใช้นั้น ดังนี้

Are you free/ available + เวลา?
ตอนเวลา … คุณว่างหรือเปล่า?

Are you available tonight?
อาร์ ยู อะเวล’ละเบิล ทะไนทฺ
คืนนี้คุณสะดวกไหม?

Are you free next month?
อาร์ ยู ฟรี เนคซฺทฺ มันท์
เดือนหน้าคุณว่างหรือเปล่า?

Are you available on Monday?
อาร์ ยู อะเวล’ละเบิล ออน มัน’เด
วันจันทร์คุณสะดวกไหม?

จากตัวอย่างเราจะสังเกตเห็นว่า บางประโยคอาจจะมี at นำหน้าเวลาบางประโยคอาจจะมี in หรือ on บางประโยคอาจจะไม่เห็นคำนำหน้าวันหรือเวลาเลย

ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษโดยเรามีหลักการมาแนะนำง่ายๆ

on  จะใช้นำหน้าวันต่างๆ เช่น  on  Monday , on  Thursday  เป็นต้น
in  จะใช้นำหน้าเดือนต่างๆเช่น  in  January,  in December  เป็นต้น
at จะใช้นำหน้าเวลาต่างๆเช่น  at 2 p.m.  หรือ at 5 o’clock  เป็นต้น
ส่วนจำพวกอื่นๆเช่น  next week, tonight  ไม่จำเป็นต้องมีคำนำหน้า

About the author

Sine