บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ถ้าฉันแก่กว่าคุณ จะใช้คำพูดอย่างไร

Written by Sine

You are older than I. กับ You are older than me.

สองประโยคด้านบนนี้ถ้าแปลเป็นไทย จะได้ความว่า คุณแก่กว่าฉัน ซึ่งน่าจะถูกทั้งสอง แต่จริงๆแล้วมันถูกแค่อันเดียวครับ
ประโยคที่ถูกคือ You are older than me. ที่แปลว่าคุณแก่กว่าฉัน

แล้ว You are older than I. ผิดตรงไหน ผิดตรงที่หลัง I ต้องมีกริยาตามหลัง
เช่น You are older than I am. คุณแก่กว่าฉันเป็น ฟังแล้วงงๆ แต่ฝรั่งหมายความว่าอย่างนี้แหละ
You are old more than I thought. คุณแก่กว่าที่ฉันคิด

อีกประโยคเช่น I love you more than her กับ I love you more than she.
แปลเป็นไทยได้ว่า ผมรักคุณมากกว่าหล่อน ซึ่งน่าจะถูกทั้งคู่ แต่ถูกแค่อันแรกครับ อันที่สองต้องมีกริยาตามหลังจึงจะถูก
I love you more than she knew. ผมรักคุณมากกว่าที่หล่อนรู้
I love you more than she could see. ผมรักคุณมากกว่าที่หล่อนเห็น

อย่างไรเสียก็ดี You are older than me. จะนิยมใช้กว่า You are older than I am.

About the author

Sine