ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ทำความรู้กับประโยคบอกเล่า และ กริยาช่วย (Auxiliary Verb)

Written by Sine

วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ ประโยคบอกเล่า และ กริยาช่วย (Auxiliary Verb) ที่แน่นอนว่า ทั้งสองอย่างนี้ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใช้ และจำเป็นต่อการทำงานในภาษาต่าง ๆ

สำหรับประโยคบอกเล่าแล้ว เจ้าปนะโยคนี้ คือประโยคที่บอกว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ถือเป็นประโยคที่ใช้เพื่อบอกเล่าไปเรื่อย เช่น

ฉันกินข้าว (I eat rice.)

ฉันเจอเขา (I meet him.)

เป็นต้น

ส่วนกริยาช่วย หรือ Auxiliary Verb นั้น เป็นกริยาอีกจำพวกหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์แตกต่างออกไป คือไม่ต้องแปลงรูปหรือเติม -s ในกรณีที่ประธาน เป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม ที่น่ารู้ไว้ก็จะมี

canสามารถที่…ได้ ได้
mayอาจ อาจจะ…ก็ได้
shall/ willจะ
ought toควร ควรที่จะ
must / have to / has toต้อง

เช่น

I can do. ฉันทำได้

He may come. เขาอาจจะมาก

She will sleep. เธอจะนอนหลับ

About the author

Sine