เรื่องอื่นๆ

ทำความรู้จักกับ วลี (Phrase)

Written by Sine

ไม่ว่าจะในภาษาใด การที่เราเอาคำหลายคำมารวมกัน แต่ภายในประโยคนั้น ไม่มีประธาน ไม่มีกริยา หรือไม่มีกรรม ประโยคนั้น จะไม่มีความหมายโดยทันที ซึ่งในการเอาคำหลายคำมารวมกันนี้ แต่ความไม่สมบูรณ์ ในภาษาต่าง ๆ จะเรียกประโยคนี้ว่า วลี หรือ Phrase เช่น in the room ในห้อง, very fast เร็วมาก, the injured man ผู้ชายคนที่ได้รับบาดเจ็บคนนั้น เป็นต้น

โดยในภาษาอังกฤษนั้น จะมีการแบ่งวลีออกเป็นหลายชนิด ดังนี้

1 วลีที่นำหน้าด้วยบุพบท เช่น into the room

ส่วนวิธีการใช้นั้น ก็สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1.1 ใช้ตามหลังกริยาของประโยค และให้ถือว่าเป็นเสมือนกริยาวิเศษณ์ขยาย เช่น

The boy comes into the room. เด็กชายคนนั้นเข้ามาในห้อง

ซึ่ง into the room จะทำหน้าที่ เป็นวลี ที่ตามหลังคำกริยา comes

1.2 ใช้ตามหลังคำนาม และให้ถือว่าเป็นเสมือนคุณศัพท์ประกอบคำนามนั้น เช่น

The cat on the mat sleeps. แมวตัวที่อยู่บนเสื่อนอนหลับ

ซึ่ง on the mat จะทำหน้าที่ เป็นวลี ที่ตามหลัง คำนาม cat

2 วลีที่นำด้วยกริยาวิเศษณ์ เช่น very fast เร็วมา ซึ่งโดยปกติก็ใช้เสมือนว่าเป็นกริยาวิเศษณ์ คือ ขยายคำกริยา หรือ คำคุณศัพท์ แต่ต้องระวังว่า วลีชนิดนี้ต้องประกอบด้วยคำที่เป้นกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเท่านั้น จึงจะทำหน้าที่ดังกล่าวได้

3 วลีที่นำด้วยคำนาม เช่น home made of wood ทำหน้าที่เสมือนกับเป็นคำนาม ขยายคำนาม หรือเป็นส่วนเติมเต็มคำนามก็ได้

4 วลีที่นำด้วยคำคุณศัพท์ เช่น very sad, very happy ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำนามและคำสรรพนาม เติมเต็มประธาน เติมเต็มกรรม

5 วลีที่นำด้วยคำกริยา เช่น are sleeping, will be going to travel ทำหน้าที่เสมือนเป็นคำกริยา

About the author

Sine