เรื่องอื่นๆ

ทำความรู้จักกับ ส่วนเติมเต็ม

Written by Sine

อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไว้ สำหรับประโยคในภาษาอังกฤษ จะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งแบบหนึ่งที่การใช้บ่อย หรือเป็นประโยคที่มีโครงสร้างที่เราเห็นบ่อยที่สุด นั่นก็คือ

ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็ม

ซึ่งที่เราจะมาแนะนำกันนี้ ก็คือ ส่วนเติมเต็ม (Complement)

ไอ้เจ้า Complement หรือ ส่วนเติมเต็ม นี้ สามารถได้รับคำอธิบายง่ายๆ นั่นก็คือ คำใดก็ตามที่อยู่ข้าหลัง Verb to be ให้ถือว่า ส่วนที่ตามหลังนั้น คือ ส่วนเติมเต็ม
เพื่อให้ประโยคนั้น มีความสมบูรณ์ แต่จะต้องเป็นคำนาม หรือ คุณศัพท์เท่านั้น ถ้าเป็นคำอื่น ไม่ถือว่าเป็น Complement เช่น

The boy is very thin. เด็กชายคนนั้นผอมมาก

คำว่า thin เป็นคำคุณศัพท์ จึงเป็น conplement แต่คำว่า very ซึ่งเป็นกริยาวิเศษณ์ จะไม่ถือว่าเป็น complement แต่เป็นส่วนขยายของคุณศัพท์ thin เท่านั้น

A dog is a good animal. สุนัขเป็นสัตว์ที่ดี

ในที่นี้ คำว่า animal เป็นคำนามและเป็น complement ของประโยค ส่วน good เป็นคำคุณศัพท์ที่ประกอบคำนาม animal เท่านั้น จึงไม่เป็น complement คำคุณศัพท์จะต้องอยู่โดด ๆ โดยไม่มีนามตามหลังจึงจะเป็น complement

About the author

Sine