ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ทำความรู้จักกับ Passive Voice

Written by Sine

Passive Voice คืออะไร  มันใช้ยังไงอ่ะ ตอบคำถามแรกแบบง่ายๆก่อนนะว่า passive voice”คือ โครงสร้างของประโยคที่เน้นประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ไม่ใช่ประธานเป็นผู้กระทำ OMG! แค่คำนิยามของมันก็งงแล้ว ถ้างั้นเราจะมาเรียนรู้ “ความหมาย หลักการใช้ โครงสร้าง และตัวอย่างประโยคให้เคลียร์ๆกันไปเลยดีกว่า

Passive Voice คืออะไร

ก่อนตอบคำถามว่า passive voice คืออะไรนั้น เราต้องทำความเข้าใจโครงสร้าง หรือองค์ประกอบของประโยคกันก่อน ถ้าเราเรียนในห้องเรียนคุณครูก็จะบอกว่า โครงสร้างประโยคประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้

ประธาน กริยา กรรรม

 • ประธาน คือ ผู้กระทำ
 • กริยา คือ การกระทำ
 • กรรม คือ ผู้ถูกกระทำ

ตัวอย่างประโยค เช่น ฉัน กิน ข้าว / I eat rice.

 • ฉัน/ I  คือ ประธาน เพราะคือผู้กระทำ
 • กิน/ eat  คือ กริยา เพราะคือการกระทำ
 • ข้าว/ rice  คือ กรรม เพราะคือผู้ถูกกระทำ

ประโยคด้านบนนี้ ภาษาไทยไทยเรียกว่า “ประโยคเน้นประธาน” โดยการเอาผู้กระทำขึ้นต้นประโยค คือ เน้นว่า “ใคร ทำอะไร” ภาษาอังกฤษเรียกว่า Active Voice (แอ็คทิฝ ว็อยซ)

ที่นี้ถ้าเราสลับกันระหว่าง ประธานกับกรรม เอากรรมมาไว้ต้นประโยค

ประโยคที่ได้ก็จะเป็น ข้าว ถูกกิน โดย ฉัน / Rice is eaten by me

 • Rice / ข้าว เป็น ประธาน
 • is eaten/ ถูกกิน เป็น กริยา
 • by me / โดยฉัน เป็น ภาคขยาย (บางครั้งไม่ต้องมีก็ได้ เดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างด้านล่าง)

ประโยคด้านบนนี้ ภาษาไทยไทยเรียกว่า “ประโยคเน้นกรรม” โดยการเอาผู้กระถูกทำขึ้นต้นประโยค คือ เน้นว่า “ใคร ถูกทำ” ภาษาอังกฤษเรียกว่า Passive Voice (แพ็ซซิฝ ว็อยซ)

สรุปได้ว่า

 • Passive Voice คือประโยคที่เน้นกรรม เน้นว่าใครถูกทำ
 • Active Voice คือประโยคที่เน้นประธาน เน้นว่าใครทำอะไร

About the author

Sine