ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ทำความรู้จักกับ verb to be (ภาคปัจจุบัน)

Written by Sine

verb to be เป็นกริยากลุ่มหนึ่งที่ใช้แสดงสถานะเป็น… อยู่… คือ…verb to be  เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีอยู่ 3 ตัว คือ is, am, are จะเลือกใช้ตัวไหนนั้นให้ดูที่ประธาน

About the author

Sine