ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ทำความรู้จัก finite และ non-finite verbs (1)

Written by Sine

ประโยคภาษาอังกฤษบางครั้ง มันไม่ได้มีกริยาแค่ตัวเดียว ถ้ามีกริยา 2 ตัวในประโยค กริยาตัวหนึ่งจะอยู่ในบทบาทของกริยาแท้ หรือเรยกว่า finite verbs ส่วนอีกตัวจะอยู่ในบทบาทของกริยาไม่แท้ หรือเรียกว่า non-finite verbs

สังเกตอย่างไรว่าตัวไหนเป็น finite verbs ตัวไหนเป็น non-finite verbs

ประโยคในตัวอย่างต่อไปนี้มีกริยา 2 ตัว เรามาลองดูว่าตัวไหนเป็น finite verbs ตัวไหนเป็น non-finite verbs

About the author

Sine