บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ท้อแท้ จะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Written by Sine

นอกจากความรู้สึกเบื่อ/เซ็ง เครียด/กังวล แน่นอนว่ายังมีอีกหนึ่งความรู้สึกที่นำไปสู่ความเครียดหรือทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทำอะไรเลยนั่นก็คือความรู้สึก ท้อแท้ สิ้นหวัง แน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้สึกเช่นนี้ ในยามที่เราทำอะไรบางอย่างเป็นเวลานานๆแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเสียที อาการแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอ แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษนั้นก็มีคำที่ใช้ สำหรับความรู้สึกท้อแท้เช่นกัน

I’m discouraged from + เรื่องที่ทำให้ท้อ [คำนาม/กริยาเติม ing]ฉันท้อกับการ…

I’m hopeless at + เรื่องที่ทำให้สิ้นหวัง (คำนาม)
ฉันท้อกลับ…

I’m too hopeless to + การกระทำที่ทำให้รู้สึกสิ้นหวัง (คำกริยา)
ฉันหมดอาลัยตายอยากที่…

 

I’m discouraged from finding a job.
ไอมฺ ดิสเคอ’ริจดฺ ฟรอม ไฟดิง อะ จอบ
ฉันรู้สึกท้อกับการหางาน

I’m discouraged from this selfish husband.
ไอมฺ ดิสเคอ’ริจดฺ ฟรอม ธิส เซล’ฟิช ฮัซ’เบินดฺ
ฉันท้อกับสามีที่เห็นแก่ตัวคนนี้ 

I’m hopeless at biology.
ไอมฺ โฮพ’ลิส แอท ไบออล’โอจี
วิชาชีวะฯ นี้ฉันท้อมาก

I’m too hopeless to get the operation.
ไอมฺ ทู โฮพ’ลิส ทูเกท ธิ ออพ’พะเร’ชัน
ฉันหมดอาลัยตายอยากที่จะรับการผ่าตัด

About the author

Sine