ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ประเภทของประโยคคำถาม มีหลายแบบ

Written by Sine

ประเภทของประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม เป้นโยคที่เราใช้ถามในสิ่งที่เราอยากรู้ ซึ่ง ประโยคคำถามในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. Wh-question

2. Yes-No question

3. Question tag

โดย

1. Wh – question
คือ ประโยคคำถาม
ที่ไม่ต้องการคำตอบว่า Yes หรือ No
แต่ต้องการเป็นรายละเอียด
เวลาออกเสียง ท้ายประโยคไม่ต้องออกเสียงสูงขึ้น

Wh-Question จะประกอบด้วย Question Words หมายถึง คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค เพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นคำถาม ซึ่งต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย ” W ” และ ” H ” คำที่ใช้ในการตั้งคำถามมีอยู่หลายคำ เช่น who, whom, whose, which, what, when, where, why, how long, how often, how many, how much, how far, ให้จำไว้ว่า Question Word เหล่านี้ ไม่ได้ ตอบว่า yes หรือ no

2. Yes – No question
Yes/No Question ประโยคคำถามประเภทนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทย ก็คือคำถามที่ถามว่า ใช่หรือไม่ ใช่ไหม เป็นอย่างนั้น
หรือเปล่า ฯลฯ การถามคำถามประเภท Yes/No Question นี้ มักจะลงท้ายประโยคด้วยเสียงสูง ตัวอย่างคำถามประเภทนี้ เช่น ถามว่า
เมื่อวานไปได้ไปถอนเงินให้ผมหรือเปล่า เป็นต้น คำถามประเภทนี้ ในภาษาอังกฤษ จะมีรูปแบบการถามหลายอย่าง คือ

1. ประโยคขึ้นต้นคำถามด้วย Verb to be

2. ประโยคขึ้นต้นคำถามด้วย Verb to do

3. ประโยคขึ้นต้นคำถามด้วยกริยาช่วยตัวอื่น ๆ


3. Question tag
Question tag คือ ประโยคคำถามสั้นๆ ที่ต่อท้ายประโยคบอกเล่า (ใช้ถามเพื่อให้แน่ใจ)

มีลักษณะพิเศษคือ

– ถ้าประโยคนำหน้า เป็นบอกเล่า คำถามต่อท้ายจะเป็นปฏิเสธ

– ถ้าประโยคนำหน้า เป็นปฏิเสธ คำถามต่อท้ายจะเป็นบอกเล่า

 

About the author

Sine