ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด กี่แบบ

Written by Sine

หลายคนคงสงสัยว่า จริง ๆ แล้ว ประโยคคำถามที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษนั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด กี่แบบกันแน่ ในวันนี้ เราจึงมีรูปแบบประโยคคำถามภาษาอังกฤษมาให้รู้จักกัน ซึ่งมันมีอยู่ด้วยกัน ทั้งหมด 2 แบบ
1. Yes- No question คือ ประโยคคำถามที่แปลลงท้ายว่า “ใช่ไหม / หรือไม่ / หรือเปล่า” โดยให้ตอบ Yes หรือ No ประโยคคำถามแบบนี้จะขึ้นต้นด้วยกริยา / กริยาช่วย เช่น V.to be, V. to do, V. to have, Can, Could, May, Might, Will, Would, Shall, Should

ตัวอย่าง
1) Are you a student? (คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม)
ตอบ Yes, I am. (ใช่ ฉันเป็น) หรือ No, I’m not. (ไม่ ฉันไม่ได้เป็น)

2) Is he cute? (เขานักรักหรือเปล่า)
ตอบ Yes, he is. (ใช่ เขาน่ารัก) หรือ No, he is not. (ไม่ เขาไม่น่ารัก)

3) Can she swim? (เธอว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า)
ตอบ Yes, she can. (ใช่ เธอว่ายน้ำเป็น) หรือ No, she cannot. (ไม่ เธอว่ายน้ำไม่เป็น)

4) Will you marry me? (เธอจะแต่งงานกันฉันไหม)
ตอบ Yes, I will. (ใช่ ฉันจะแต่งงานกับคุณ) หรือ No, I will not. (ไม่ ฉันจะไม่แต่งงานกับคุณ)

หลักการตอบคำถาม Yes- No question ง่ายๆ คือ ตอบ Yes + ประธาน (คนที่ถูกถามถึง) + กริยาหน้าประโยคคำถามนั้นๆ
เช่น
1) Are you a student?
ตอบ Yes, I am. < I จะไม่ใช้กับ Are จึงเป็น I am ซึ่งเป็น V.to be เหมือนกัน>
2) Is he cute?
ตอบ Yes, he is.
3) Can she swim? (เธอว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า)
ตอบ Yes, she can.

หรือตอบ No + ประธาน (คนที่ถูกถามถึง) + กริยาหน้าประโยคคำถามนั้นๆ + not
เช่น
1) Are you a student?
ตอบ No, I’m not.
2) Is he cute?
ตอบ No, he is not.
3) Can she swim?
ตอบ No, she cannot.

2. Wh question คือ ประถามคำถามที่ถามหาข้อมูล What (อะไร), Where (ที่ไหน) , When (เมื่อไร) , Why (ทำไม) , Who (ใคร), How (อย่างไร) และอื่นๆ ให้ตอบข้อมูล

ตัวอย่าง
1) What is your name? (คุณชื่ออะไร)
ตอบ Jane (ชื่อเจน) หรือ My name is Jane. (ฉันชื่อเจน)

2) Where do you live? (คุณอาศัยอยู่ที่ไหน)
ตอบ In Bangkok. (ในกรุงเทพฯ) หรือ I live in Bangkok. (ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ)

3) When do you get up? (คุณตื่นนอนตอนไหน)
ตอบ At 6 am ( 6.00 น.) หรือ I get up at 6 am. (ฉันตื่นนอนตอน 6.00 น.)

4) Why are you late? (ทำไมคุณมาสาย)
ตอบ Because my car was broken. (เพราะรถฉันเสีย)

5) Who do you love? (คุณรักใคร)
ตอบ Mike (ไมค์) หรือ I love Mike. (ฉันชอบไมค์)

6) How are you? (คุณเป็นอย่างไร)
ตอบ I am very well. (ฉันสบายดี)

About the author

Sine