ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ประโยคคำถามแบบปฏิเสธ

Written by Sine

สำหรับในภาษาอังกฤษนั้นประโยคคำถามแบบปฏิเสธก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งโดยธรรมชาติของประโยคคำถามแบบปฏิเสธนั้น สามารถแบ่งออกได้ 4 ชนิดและจะเรียกว่า

1  แบบปกติ
2  แบบตัวย่อ
3  แบบมิใช่หรือ
4  แบบใช่ไหม

1  แบบปกติ
เราจะต้องทำการเรียงประโยคดังนี้คือ กริยาช่วย ประธาน กริยาแท้ กรรม (ถ้ามี) เครื่องหมายคำถาม
ถ้ากริยา  to be ให้เอาไปไว้ข้างหน้า เช่น
Am I not rich?
ฉันไม่รวยหรือ
Is he not a thief?
เขาไม่ใช่ขโมยหรือ

ถ้าเป็นกริยาช่วยก็เอาไปไว้ข้างหน้า เช่น
can he not swim?
เขาว่ายน้ำไม่เป็นหรือ
Shall we not to come here?
เธอไม่ควรจะมาที่นี่หรือ

ถ้าเป็น  to have ก็ให้เอาไปไว้ข้างหน้าเหมือนกัน เช่น
Has he not a pen?
เขาไม่มีปากกาสักด้านนึงเลยหรือ
Have you not a house?
คุณไม่มีบ้านหรือ

ถ้าเป็นกริยาตัวอื่นใช้ do นำ เมื่อประธานเป็นพหูพจน์ หรือเอกพจน์บุรุษที่ 1 หรือที่ 2 ใช้ does  นำเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 เช่น
Does He not want to come here?
เขาอยากจะมาที่นี่หรือ
Do you know like rabbits ?
คุณไม่ชอบกระต่ายหรือ

2  แบบตัวย่อ
ถ้าเป็นแบบตัวย่อ ใช้ตัวย่อของกริยาช่วยกับ not และเรียงประโยคดังนี้
ถ้ากริยาเป็น to be หรือ  to have ให้เอาตัวย่อไปไว้ข้างหน้า เช่น
Isn’t he a good man?
เขาไม่ได้เป็นคนดีหรือ
Aren’t you a fat man?
คุณไม่ได้เป็นคนอ้วนหรือ
Hasn’t it a tail?
มันไม่มีหางเลยหรือ
Haven’t you any pen?
คุณไม่มีปากกาเลยหรือ

ถ้ามีกริยาช่วยก็ทำอย่างเดียวกัน
Can’t he come here?
เขามาที่นี่ไม่ได้หรือ
Oughtn’t you to work?
คุณไม่ควรทำงานหรือ

ถ้าเป็นกริยาตัวอื่น ให้ตัวย่อ don’t นำหน้า ถ้าประธานเป็นพหูพจน์หรือบุรุษที่ 1  หรือที่ 2 เอกพจน์ และใช้ doesn’t นำถ้าประธานเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์
Doesn’t he want to come here?
เขาไม่ต้องการจะมาที่นี่หรือ
Don’t those dogs bark?
สุนัขเหล่านั้นไม่เห่าหรือ

3  แบบมิใช่หรือ
วิธีทำก็คือ สร้างประโยคบอกเล่าธรรมดาขึ้นแล้วลงท้ายด้วยตัวย่อปฏิเสธที่เข้ากันกับประธานแล้วตามด้วยสรรพนามที่เข้ากันได้กับประธาน
He is a good man, isn’t he?
เขาเป็นคนดี มิใช่หรือ
He has a pen, hasn’t he?
เขามีปากกา 1 ด้าม มิใช่หรือ
That girl cries, doesn’t she?
เด็กหญิงนั้นร้องไห้ มิใช่หรือ

4  แบบใช่ไหม
วิธีทำคือ สร้างประโยคปฏิเสธขึ้น ตามด้วยกริยาเดียวกับที่ใช้กับประธาน ถ้ากริยาเป็น be  หรือ have หรือมีกริยาช่วยอยู่ด้วย ถ้าเป็นกริยาอื่นที่ใช้ตาม do หรือ does ก็ให้เอา do หรือ  does นั้นตามหลังแล้วเติมสรรพนามที่เข้ากับประธานได้ อย่าลืม comma
I am not a bad man, am I?
ฉันไม่ใช่คนชั่ว ใช่ไหม
We do not want to walk,  do we?
เราไม่ต้องการเดิน ใช่ไหม

About the author

Sine