บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคชวนสับสน

Written by Rhoda

I can’t thank you enough.
ขอบคุณมาก(ให้ขอบคุณแค่ไหนก็คงไม่พอ)

I couldn’t agree more.
ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง (คงเห็นด้วยไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว)

I couldn’t care less.
ฉันไม่แคร์ / แยแสเลยสักนิด (คงแคร์น้อยไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว)

It couldn’t be better.
มันคงดีไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว

I couldn’t be happier.
ฉันมีความสุขเหลือเกิน (คงมีความสุขกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว)

I couldn’t ask for more.
ฉันคงไม่ชอบอะไรมากไปกว่านี้ (เท่าที่มีอยู่หรือได้มานั้นมันดีมากๆแล้ว)

About the author

Rhoda