บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำถาม แต่ไม่ใช่คำถาม

Written by Rhoda

What a coincidence!  

บังเอิญจริงๆ

What a pity!  

น่าสงสารจริงๆ/น่าเสียดายจริงๆ

What a shame! 

น่าเสียดายจริงๆ

What a surprise! 

น่าประหลาดใจอะไรอย่างนี้

What a mess! 

รกอะไรอย่างนี้

What a waste of time

เสียเวลาจริงๆ

What a relief!

โล่งอกไปที/ ค่อยยังชั่ว

What a nuisance

น่ารำคาญจริงๆ

How cute! 

น่ารักจัง

How terrible!

แย่จัง

How nice!

 ดีจังเลย

How fast!

เร็วจริงๆ

How cool!

เจ๋งจริงๆ

How sad! 

น่าเศร้าจริงๆ/ เศร้าจัง

How disappointing

น่าผิดหวังจริงๆ

About the author

Rhoda