บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย I miss you

Written by Rhoda

I miss you a lot.

ฉันคิดถึงเธอมาก

I miss you loads.

ฉันคิดถึงเธอมาก

I miss you so much/ very much.

ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน

I miss you so bad /badly.

ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน

I miss you already.

ยังไม่ทันไรฉันก็คิดถึงเธอซะแล้ว

I miss you like crazy.

ฉันคิดถึงเธอแทบบ้า

I miss you more than you anything.

ฉันคิดถึงเธอยิ่งกว่าสิ่งใด

I miss you more then you could ever imagine.

ฉันคิดถึงฌะอมากกว่าที่เธอจะจินตนาการได้

About the author

Rhoda