คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ควรรู้ในการคุยโทรศัพท์

Written by Rhoda

Give me a call./Give me a buzz.

โทรหาฉันด้วย

Hang up

วางโทรศัพท์

Pick up

รับสายโทรศัพท์

We got cut off.

สายหลุดไป

May I speak to…

ฉันขอเรียนสายกับคุณ….

Please return my call.

กรุณาโทรกลับด้วย

Please hold./Hold the line, please.

กรุณาถือสายรอซักครู่

I’ll call you back.

เดี๋ยวฉันโทรกลับไป

I’ll put you through to him.

ฉันจะต่อสายคุณไปยังเขาให้นะคะ/ครับ

May I ask who’s calling? 

ฉันกำลังเรียนสายอยู่กับใครคะ/ครับ

He’s on another line./His line is busy now.

เขากำลังติดสายอยู่/ตอนนี้สายเขาไม่ว่าง

Would you like to hold?

คุณต้องการถือสายรอมั้ยคะ/ครับ

Would you like to leave a message?

คุณต้องการฝากข้อความไว้มั้ย

Please tell him I called.

กรุณาบอกเขาด้วยว่าฉันโทรหา

About the author

Rhoda