คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประโยคที่สามารถใช้แทนคำว่า I don’t know

Written by Rhoda

I don’t know either.

ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน

I’m not really sure.

ฉันไม่ค่อยแน่ใจ

I’m not (100%) sure on that.

ฉันไม่แน่ใจ(100%)ซะทีเดียว

Let me check on that.

ขอฉันเช็คดูก่อนนะ

I’ll find out and let you know.

เดี๋ยวฉันหาคำตอบให้แล้วจะแจ้งให้คุณทราบ

Let me check and get back to you.

ขอเวลาตรวจสอบ แล้วจะมาให้คำตอบทีหลังนะ

Sorry,I don’t understand what you’re saying.

ขอโทษค่ะ/ครับ ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด

I’m not certain.

ฉันไม่แน่ใจ

I don’t have any ideas./(I have) no idea.

I haven’t got a clue./(I have) no clue.

I haven’t the faintest idea.

ฉันไม่รู้ (ใช้เวลาที่ไม่ทราบข้อมูล และไม่สามารถเดาคำตอบของคำถามได้)

Dunno.

ไม่รู้ (ใช้ในภาษาพูด อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น)

How should I know?

ฉันจะรู้ได้ยังไง

Don’t ask me.

อย่าถามฉัน

Search me.

ฉันไม่รู้

(ใช้เวลาที่คุณไม่ทราบ และรู้สึกรำคาญที่ถูกถามแบบนั้น)

Who can say?

ใครจะไปตอบได้

Who know?

ใครจะไปรู้

(ใช้กับคนที่สนิท)

I’m not sure I’m the best person to answer that.

ฉันไม่แน่ใจนะว่าฉันจะเป็นคนที่เหมาะที่จะตอบ

Not as far as I know.

เท่าที่รู้ก็ไม่นะ

It beats me.

ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน

About the author

Rhoda