คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่แปลว่าเบื่อมาก นอกจากคำว่า “Bored”

Written by Rhoda

I’m bored to death/ to tears.

ฉันเซ็งจะตายอยู่แล้ว

I’m  sick of/tired of you.

ฉันเอือมระอากับเธอจริงๆ

I’m sick and tired of your excuses.

ฉันเอือมระอากับคำแก้ตัวของเธอเหลือเกิน

I’m fed up with my job.

ฉันเซ็งกับงานของฉันจริงๆ

I’ve had enough of this!

ฉันสุดจะทนแล้ว

I can’t stand this anymore!

ฉันทนไม่ไหวแล้ว

Enough is enough!

พอกันที (สุดจะทนแล้ว)

About the author

Rhoda