บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่แปลว่า ไม่มีเงิน เงินไม่พอ เงินหมด

Written by Rhoda

I don’t have enough money.

ฉันมีเงินไม่พอ

I have no money / I don’t have any money.

ฉันไม่มีเงิน

I can’t afford it.

ฉันมีเงินไม่พอที่จะซื้อมัน

I’m broke.

ฉันไม่มีเงินเลย(ถังแตก)

I’m running out of money. / I out of money.

ฉันเงินหมด

I have empty pockets.

ฉันไม่มีเงินติดกระเป๋าเลย(กระเป๋าแห้ง)

About the author

Rhoda