คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่แปลว่า “ไม่เป็นไร” ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

That’s all right.

ไม่เป็นไร

It’s nothing at all.

ไม่เป็นไร มันไม่มีอะไรหรอก

Forget it.

ลืมมันไปเถอะ ไม่มีไรหรอก

Don’t worry about it.

อย่ากังวลเลย

It’s wasn’t your fault.

มันไม่ใช่ความผิดคุณหรอก

It’s doesn’t matter.

ไม่เป็นไรหรอก

About the author

Rhoda