บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ใช้บอกว่าเห็นด้วย

Written by Rhoda

I agree.

ฉันเห็นด้วย

I agree with you.

ฉันเห็นด้วยกับคุณ

I think so.

ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะ/ ก็น่าจะใช่นะ

I guess so.

เดาว่างั้นนะ/ คงงั้นนะ

I believe so. 

ฉันก็เชื่ออย่างนั้น

I hope so. 

ฉันก็เชื่ออย่างนั้น

I afraid so.

ฉันก็เกรงว่าจะเป็นเช่นนั้น

About the author

Rhoda