คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ใช้ ขอนั่ง / ต้องการขอนั่ง ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

Excuse me, is this seat taken?

ขอโทษนะคะ/ครับ ที่ตรงนี้มีคนนั่งหรือยัง

Excuse me, may I sit here?

ขอโทษนะคะ/ครับ ฉันนั่งตรงนี้ได้มั้ย

Would you mind if I sat here, please?

คุณจะรังเกียจมั้ย ถ้าหากฉันนั่งตรงนี้

Sorry, this seat it taken.

ขอโทษนะคะ/ครับ ที่นั่งนี้มีคนนั่งแล้ว

Would you mind switching/ swapping seats with me?

คุณจะรังเกียจที่จะเปลี่ยนที่นั่งกับฉันมั้ย

Can you save me a seat?

ช่วยจองที่นั่งให้ฉันหน่อยได้มั้ย

Can I change my seat?

ฉันขอเปลี่ยนที่นั่งได้มั้ย

About the author

Rhoda