บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกลาที่นอกจาก Goodbye

Written by Rhoda

Bye   –   ลาก่อน

Bye bye   –   ลาก่อน

Take it easy   –  ไปแล้วนะ

I’m off    –   ฉันไปแล้วนะ

Later   –   เจอกันคราวหน้า

So long   –  ไว้พบกันใหม่นะ

All right then   –  งั้นลาแล้วนะ

I’ve got to get going. / I must be going   –   ฉันต้องไปแล้วนะ

It’s getting late. I’ve got to go  –  นี่ก็สาย/เลทมากแล้ว ฉันต้องไปแล้วล่ะ

Have a good time   –  เหมือนการอวยพรเวลาลากันแล้วก็บอกว่า ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะ

See you later / See you soon / Talk to you later   –   แล้วเจอกันนะ /ไว้เจอกันเร็วๆนี้นะ / ไว้คุยกันใหม่นะ

 

“ Business Goodbye ”

Goodbye   –   ลาก่อน

Take care   –   ดูแลตัวเองด้วย

Keep in touch   –   อย่าลืมติดต่อกันด้วยนะ

I’m afraid I have to go now   –   ฉันเกรงว่าฉันต้องไปแล้วล่ะ

Until tomorrow/ next week   –   เจอกันใหม่พรุ่งนี้/อาทิตย์หน้า

Say hello to your family for me   –  ฝากทักทายครอบครัวคุณด้วยนะ

Have a nice day / Have a good weekend/vacation   –  ขอให้เจอวันดีๆ

I look forward to our next meeting    –   ผมจะรอวันที่เราได้พบกันครั้งหน้า

It was nice to see you again / It was nice seeing you   –  ยินดีที่ได้พบคุณนะ

I’d better be going now (I’ll be late)   –   ฉันจะต้องไปแล้วล่ะ เหมือนพูดเป็นเชิงอ้อมๆว่าจะสายแล้วนะ แต่ดูดีและสุภาพกว่า

I enjoyed seeing you again   –  ฉันมีความสุขมากที่ได้พบคุณ (อาจเพิ่มคำว่า Thank you เข้าไปข้างหน้าอีกก็ได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่เจอเค้า)

 

“ Slang Goodbye ”

Catch you later   –  ไว้เจอกันใหม่นะ

Catch you on the flip side   –   ไว้เจอกันครั้งหน้านะ

Peace / Peace out   –   ต้องไปแล้ว

I’m out   –  ฉันลาแล้วนะ

I’m out of here   –   ฉันต้องไปแล้วนะ

Smell you later   –   ไว้เจอกันใหม่

I gotta get going   –  ต้องไปแล้วล่ะ

I gotta roll   –   ต้องไปแล้ว

I gotta hit the road   –   ฉันต้องไปแล้ว

I gotta head out   –   ฉันต้องไปแล้ว

I gotta jet/dash   –   ฉันต้องไปแล้ว

About the author

Rhoda