ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ประโยคปฏิเสธก็เป็นประโยคที่สำคัญ

Written by Sine

ประโยคปฏิเสธเป็นประโยคอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานำมาใช้กันในชีวิตประจำวันสำหรับในภาษาอังกฤษ การทําประโยคปฏิเสธก็มีลักษณะคล้ายคล้ายคลึงกันกับประโยคบอกเล่า ถ้าคุณไม่อยากที่จะสับสนให้คุณลองเริ่มต้นจากการเขียนประโยคบอกเล่าก่อน จากนั้นใช้วิธีการเติม not  เข้าไป ก็จะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคปฏิเสธ ส่วนวิธีการที่จะทำให้ประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธนั้นมีดังนี้

1 ถ้าประโยคบอกเล่ามีกริยาช่วยหรือมี verb to be ให้เอาคำกริยาวิเศษณ์ not เติมข้างหลังได้ทันที เช่น

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ

You can swim.

คุณว่ายน้ำเป็น

You cannot  swim.

คุณว่ายน้ำไม่เป็น

You are a tailor.

คุณเป็นช่างตัดเสื้อ

You are not a tailor.

คุณไม่ได้เป็นช่างตัดเสื้อ

ข้อสังเกตคือคำว่า not เวลาเอาเติมหลังกริยาช่วยจะต้องไม่เขียนให้ติดกับกริยาช่วยนั้นยกเว้นแต่เมื่อกริยาช่วยนั้นเป็น can ต้องเขียนติดเป็น cannot  cannot ส่วน ส่วนกริยาช่วยตัวอื่นนั้นไม่ ส่วนกริยาช่วยตัวอื่นนั้นไม่ต้องเขียนติดเช่น

may (อาจจะ) – may not (อาจจะไม่)

will (จะ) – will not (จะไม่)

ought (ควร) – ought not (ไม่ควร)

2 ถ้าประโยคบอกเล่ามีกริยาเป็น Verb to have  ให้เอา not เติมข้างหลังตามธรรมดาก็ได้ แต่โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยใช้กัน หรือตัด articles ออกเสีย แล้วเติมคุณศัพท์ No ลงไปแทน เช่น

Startup Stock Photos

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ

I have a pen.

ฉันมีปาก

I have not a pen.

ฉันไม่มีปากกา

หรือ I have no Pen.

He has a dog.

เขามีสุนัข

He has has not dog.

เขาไม่มีสุนัข

หรือ  He has no dog.

แต่บอกไว้ก่อนว่าการใช้วิธีการเติม not  เป็นคำปฏิเสธที่เด็ดขาดกว่าการใช้ no

About the author

Sine