บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในกรเดินทางโดยเครื่องบิน (บุคคลในเครื่องบิน)

Written by Sine

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในกรเดินทางโดยเครื่องบิน

First of all, let’s talk about the people who work on the plane.
Captain = กัปตัน ทำหน้าที่ขับเครื่องบิน
Steward = พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชาย)
Stewardess or Air hostess = พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หญิง)

Yes, but we can also call “Stewards” and “Stewardesses or Air hostesses” as “Cabin crew”.
As for the people who are travelling by plane, we call them “Passengers”.
เราสามารถเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ว่าเป็น “Cabin crew = ลูกเรือ” ส่วนผู้โดยสารก็คือ “Passengers = ผู้โดยสาร”

ในเครื่องบินหนึ่งลำก็จะมีการจัดสันพื้นที่ภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ (1) First Class = ระดับที่แพงที่สุด, (2) Business Class = ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ, (3) Economy Class = ระดับที่นั่งชั้นประหยัด

Other words that you will always hear on the plane are “Seat”, “Aisle”, “Lavatory” or “Toilet”, and “No smoking”.
มีคำศัพท์หลายคำที่เราจะพบเห็นเมื่ออยู่บนเครื่องบิน “Seat = ที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร” ผู้โดยสารแต่ละท่านจะมีหมายเลขนั่งเป็นของตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

Aisle แปลว่า ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
Lavatory or Toilet แปลว่า ห้องน้ำ

สังเกตให้ดี เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”

There are also sentences that you always hear on the plane.
แล้วก็ยังมีประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน

Please fasten your seat beit. แปลว่า กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
Cabin crew prepare for take-off. แปลว่า ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
Cabin crew prepare for landing. แปลว่า ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง

สำหรับผู้โดยสารที่นั่งเครื่องบินอาจจะรู้สึกหนาวต้องการผ้าห่มและหมอนก็อาจจะขอจากลูกเรือโดยพูดว่า
“Excuse me, Miss. May I have a blanket and a pillow please?”

Normally during the flight, an air hostess will serve drinks for passengers.
They will likely ask; Will you have tea or coffee, Sir? or What would you like to drink?
ระหว่างทางก็จะมีบริการเครื่องดื่มซึ่งคำถามข้างต้นก็แปลว่า คุณจะรับชาหรือกาแฟดี ค่ะ/ครับ หรือคุณต้องการเครื่องดื่มอะไร ค่ะ/ครับ ถ้าเราต้องการดื่มกาแฟก็เพียงตอบสั้นๆว่า “Coffee please. = ขอกาแฟ”

They will also serve meals with the question, “What would you prefer the fish or the chicken?”.
If we want chicken, you can answer by saying “I’d like the chicken please”.
พวกเขาก็จะบริการอาหาร ด้วยคำถามว่า
“What would you prefer the fish or the chicken?” แปลว่า คุณชอบอะไรมากกว่ากันปลา หรือไก่ ถ้าชอบไก่คำตอบก็คือ “I’d like the chicken please.” แปลว่า ฉันขอรับเป็นเนื้อไก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน

Captain แปลว่า กัปตัน หรือคนขับเครื่องบิน
Cabin crew แปลว่า ลูกเรือ
Steward แปลว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ชาย)
Stewardess or Air hostess แปลว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (หญิง)
Seat แปลว่า ที่นั่ง
Aisle แปลว่า ทางเดินบนเครื่อง
Lavatory / Toilet แปลว่า ห้องน้ำ
Vacant แปลว่า ว่าง
Occupied แปลว่า กำลังถูกใช้งาน
Take-off แปลว่า การนำเครื่องขึ้น
Landing แปลว่า การนำเครื่องลงจอด

About the author

Sine