บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคและวลีเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน

Written by Rhoda

Let’s go dutch.

มาแยกกันจ่ายดีกว่า

Let’s split the bill.

แยกบิลกันเถอะ

It’s on me. / Let me treat you./ It’s my treat. / My treat.

มื้อนี้ฉันเลี้ยงเอง / ฉันเป็นเจ้ามือเอง

I’ll my treat you to dinner.

ฉันเลี้ยงมื้อค่ำนี้เอง

Thank you for treating me to dinner.

ขอบคุณที่เลี้ยงมื้อค่ำนี้

Pay a bill 

ชำระเงิน

Pay a fine

จ่ายค่าปรับ

Pay in 

จ่ายเงินหรือเอาเช็คเข้าธนาคาร

Pay attention

สนใจ

Pay for

จ่ายเงินสำหรับ, จ่ายค่า

Pay on

จ่ายหนี้สิน

Pay a compliment

ยกย่องสรรเสริญ

Pay someone a visit

การไปเยี่ยมเยือน

About the author

Rhoda