ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันกาล หรือ Present Tense

Written by Sine

ปัจจุบันกาล หรือ Present Tense คือการแสดงเวลาของกริยา การเอากริยาเติมเข้าไปที่หลังประธาน จะทำให้ประโยคตกอยู่การต่าง ๆ

ซึ่งในที่นี้ หากเรามีความต้องการที่จะให้ ประโยคตกอยู่ในกาลปัจจุบันนั้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

He is tall.
เขาสูง

She comes here always.
เธอมาที่นี่เสมอ

เวลาที่กล่าวนี้ อาจจะแยกออกเป็นสองอย่าง คือ
1. แสดงการกระทำในปัจจุบัน
2. แสดงการกระทำที่ปรากฎเป็นประจำโดยไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนลงไป
การนี้ถ้าจะเรียกเต็ม ๆ ต้องเรียกว่า Present Sinple Tense มักจะมีคำบอกเวลาอยู่ในประโยคด้วยเสมอ

Portrait of woman seated on a bench, eating a cereal bar with a towel around the neck at the park

คำบอกเวลาในปัจจุบันกาล คือ

alwaysเสมอ
oftenบ่อย ๆ
usuallyปกติ
frequentlyบ่อย
sometimesบางครั้ง
rarelyนาน ๆ ครั้ง
everเคย
neverไม่เคย
everydayทุก ๆ วัน
every weekทุก ๆ สัปดาห์

About the author

Sine