คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

มารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับเวลากันเถอะ

Written by Rhoda

การบอกเวลาหรือช่วงเวลาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสาร วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับเวลามาให้เพื่อนๆมาดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

 • Time    –   เวลา
 • Second    –   วินาที
 • One Second    –    1วินาที
 • Two Second    –    2 วินาที
 • Sixty Second     –    60 วินาที
 • Minute    –   นาที
 • Hour    –    ชั่วโมง
 • 2 hours    –    2 ชั่วโมง
 • Every 3 hours    –    ทุก3ชั่วโมง
 • About 5 hours    –    ประมาณ5ชั่วโมง
 • Within 8 hours    –   ภายใน8ชั่วโมง
 • Over 9 hours    –    เกิน9ชั่วโมง
 • After 11 hours    –   หลัง11ชั่วโมง
 • O’clock    –    ตามนาฬิกา
 • 7 o’clock    –     7 นาฬิกา
 • Half part nine    –   9 นาฬิกา 30 นาที
 • Before 7 o’clock    –   ก่อน7นาฬิกา
 • Eight oh five    –    8นาฬิกา5นาที
 • Seven-ten    –    7 นาฬิกา 10นาที       
 • Half a day    –   ครึ่งวัน
 • Morning    –    ตอนเช้า
 • Midday/noon    –    เที่ยงวัน
 • Afternoon    –    ตอนบ่าย
 • Evening    –    ตอนเย็น
 • Midnight    –    เที่ยงคืน
 • Night    –   กลางคืน
 • To night    –   คืนนี้
 • a.m. (ante meridiem)    –     ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
 • p.m. (post meridiem)    –     ช่วงเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
 • Period    –    ระยะเวลา
 • Former    –    สมัยก่อน
 • Past     –    เมื่อก่อน
 • Once     –    ครั้งหนึ่ง
 • Before    –     ก่อน
 • After     –     หลัง
 • Recently     –    เมื่อเร็วๆนี้
 • Just now     –    เมื่อซักครู่
 • Now    –    ตอนนี้
 • Present    –    ปัจจุบัน
 • Future    –     อนาตค
 • A day to come   –    วันข้างหน้า
 • Nowadays    –    ปัจจุบันนี้/สมัยนี้
 • From now on     –     จากนี้ต่อไป
 • Rush   –    เร่งรีบ
 • Huddenly    –    ทันที
 • In a flash    –    ชั่วพริบตา

 • day   –    วัน
 • Sunday     –     วันอาทิตย์
 • Monday    –    วันจันทร์
 • Tuesday    –    วันอังคาร
 • Wednesday    –     วันพุธ
 • Thursday     –     วันพฤหัสบดี
 • Friday    –    วันศุกร์
 • Saturday    –    วันเสาร์
 • Sunday    –    วันอาทิตย์
 • Sunday  –    ในวันอาทิตย์
 • Mondays    –    ในวันจันทร์
 • Saturday – to – Monday    –    สุดสัปดาห์
 • Day – to – day      –     วันแล้ววันเล่า/ ประจำวัน
 • Daybreak    –     รุ่งอรุณ
 • Today    –   วันนี้
 • Week    –     สัปดาห์
 • Weekend     –     วันสุดสัปดาห์
 • Weekends    –    ทุกวันสุดสัปดาห์
 • Weekday     –     วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์
 • Weekdays    –    ทุกวันของสัปดาห์(ยกเว้นเสาร์และอาทิตย์)
 • Yesterday   –    เมื่อวาน
 • Yesterday evening     –     เย็นเมื่อวานนี้
 • Yesterday morning     –     เช้าเมื่อวานนี้
 • Yester night     –     เมื่อคืนวานนี้
 • Yester morning     –     เมื่อเที่ยงวานนี้
 • Yester week     –     เมื่อสัปดาห์ก่อน
 • The day before    –     เมื่อวานก่อน
 • The other day    –    วันก่อน
 • tomorrow    –    วันพรุ่งนี้
 • Next tomorrow   –   วันมะรืน
 • The previous days    –    วันก่อนๆ
 • Every day     –    ทุกวัน
 • Every  week   –    ทุกสัปดาห์
 • Every other day    –    เว้นวัน
 • Every other week    –    เว้นอาทิตย์
 • This week    –    สัปดาห์นี้
 • Last week     –     สัปดาห์ก่อน
 • Next week    –    สัปดาห์หน้า

 • January    –    เดือนมกราคม
 • February    –    เดือนกุมภาพันธ์
 • March    –     เดือนมีนาคม
 • April     –     เดือนเมษายน
 • May    –     เดือนพฤษภาคม
 • June    –     เดือนมิถุนายน
 • July   –     เดือนกรกฎาคม
 • August     –     เดือนสิงหาคม
 • September     –     เดือนกันยายน
 • October     –     เดือนตุลาคม
 • November    –     เดือนพฤศจิกายน
 • December     –    เดือนธันวาคม
 • At the beginning of     –    ต้นเดือน
 • The middle of the month    –    กลางเดือน
 • The end of the month    –     สิ้นเดือน
 • This month   –    เดือนนี้
 • Last month    –    เดือนที่แล้ว
 • Next month     –    เดือนหน้า
 • Every month    –    ทุกเดือน
 • Every other month     –    เดือนเว้นเดือน

 • Year   –     ปี
 • In the year of 2018      –     ปี1018
 • The 21 century      –     ศตวรรษที่21
 • This year     –     ปีนี้
 • Last year    –     ปีที่แล้ว
 • Next year    –    ปีหน้า
 • Semiannual      –     ครึ่งปี
 • Every year     –    ทุกปี
 • Every other year     –    เว้นปี
 • The end of year     –    สิ้นปี
 • Annum    –    ทุกปี แต่ละปี ต่อปี
 • Preceding year     –    ปีกลาย
 • The past years    –    ปีก่อน
 • Year after year    –   ทุกปี
 • Year – around    –   ตลอดปี
 • Yearlong     –    เป็นเวลาหนึ่งปี
 • Yearly   –    ทุกปีปีละครั้ง

About the author

Rhoda