คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

มีคำศัพท์คำไหนบ้างนะที่ขึ้นต้นด้วย ” Keep “

Written by Rhoda
  • Keep calm   =   ตั้งสติ/ใจเย็นๆ
  • Keep quiet   =   เงียบไว้/ไม่ส่งเสียง
  • Keep a secret    =    เก็บเป็นความลับ
  • Keep in touch   =   ติดต่อหากัน
  • Keep a promise   =   รักษาสัญญา
  • Keep control   =   ควบคุมไว้
  • Keep a diary   =    บันทึกไว้
  • Keep someone’s place   =   ยอมรับหรือรับรู้สถานะ ตำแหน่งของใครสักคน
  • Keep an appointment   =   ไปตามที่นัดหมาย
  • Keep the change   =   เก็บเงินทอนไว้ (ให้ทิปพนักงานจากเงินทอน)

About the author

Rhoda