คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการสั่งอาหาร

Written by Rhoda
Menu    :   รายการอาหาร
Order    :   การสั่งอาหาร/สินค้า
Recommend    :   แนะนำ
Delicious    :   อร่อย
Appetizer / Starter    :   อาหารเรียกน้ำย่อย
Main course    :   อาหารจานหลัก
Special    :   อาหารพิเศษ
Drink    :   เครื่องดื่ม
Wine    :   ไวน์
Full    :   อิ่ม
Dessert    :   ของหวาน
Eat    :   กิน
Regional dish    :   อาหารพื้นบ้าน
Medium    :   สุกปานกลาง
Medium rare    :   กึ่งดิบกึ่งสุก
Well done    :    เนื้อสุก
Rare    :   สุกนอกดิบใน
Raw    :   ดิบ
Vegetarian    :   มังสวิรัติ
Dish    :   จาน
Tasty    :   รสชาติดี / อร่อย
Reservation    :   จองโต๊ะ/สำรองที่นั่ง
Reserved    :   จองแล้ว
Book a table    :   จองโต๊ะล่วงหน้า
Tax    :   ภาษี
Cash    :   เงินสด
Pay    :   จ่าย
Thank you    :   ขอบคุณ
Hurry    :   เร่งรีบ
Service included    :    รวมค่าบริการ
Service not included    :   ไม่รวมค่าบริการ
I’m allergic to…..    :   ฉันแพ้…..
Dairy products    :   ผลิตภัณฑ์จากนม
I’m on a diet   :   ฉันกำลังลดน้ำหนัก
I’ll take this    :   ฉันเอาอันนี้/สิ่งนี้
Cancel    :   ยกเลิก

About the author

Rhoda