คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเงิน

Written by Rhoda
Donation    =    เงินบริจาค 
School fee    =    ค่าเทอม 
Dowry    =    สินสมรส
Alimony    =    ค่าเลี้ยงดู 
Debt   =    หนี้ 
Tax    =    ภาษี 
Fines    =    ค่าปรับ 
Pension    =    บำนาญ
Salary    =    เงินเดือน
Wages    =    ค่าแรง 
 Pocket money   =   ค่าขนม
Loan    =    เงินกู้ 
Tips    =    ทิป 
Ransom    =    ค่าไถ่ 
Bribe    =    สินบน
Account   =   บัญชี
Bankbook/ Passbook  =   สมุดเงินฝาก
Balance   =   ยอดคงเหลือ
Cheque   =    เช็ค
Branch   =   สาขา
Credit Card   =   บัตรเครดิต
Debit Card   =   บัตรเดบิต
Deposit   =   การฝาก
Withdraw    =    การถอน
Interest   =   ดอกเบี้ย
Payee   =   ผู้รับเงิน
Pay in   =    การจ่ายด้วยเงินหรือเช็คเข้าบัญชีธนาคาร
Pay-in Slip   =    ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
Overdraft   =   จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร
Statement   =   รายการเดินบัญชีของลูกค้าธนาคาร
Signature   =   ลายเซ็นต์
Sign   =   เซ็นต์
Bank Transfer   =   การโอนเงินผ่านธนาคาร
income    =    รายได้

About the author

Rhoda