คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการ “บอกเส้นทาง”

Written by Rhoda

เมื่อมีนักท่องเที่ยวถามทาง เราก็จะสามารถตอบเค้าไปได้ทันที เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วต้องถามทาง คำศัพท์เหล่านี้จะทำให้เราไปยังเป้าหมายได้ถูกต้องค่ะ

 • Go straight on  =  ตรงไปข้างหน้า 
 • walk past…(ชื่อสถานที่) หรือ go past…(ชื่อสถานที่)  =  เดินผ่าน 
 • turn left   =  เลี้ยวซ้าย
 • turn right   =  เลี้ยวขวา 
 • on the left   =  ทางซ้าย 
 • on the right   =  ทางขวา
 • cross the road   =  ข้ามถนน
 • behind   =  ด้านหลัง
 • in front of   =  ด้านหน้า
 • straight on  =  ตรงไป
 • opposite   =  ตรงกันข้ามกับ
 • on the other side of the road   =  อีกฝั่งของถนน(ตรงกันข้าม
 • near  = ใกล้
 • next to  =  ถัดจาก
 • Turn back / Go back   =  กลับหลัง 
 • between  =  อยู่ระหว่าง
 • at the end (of)   =  สุดทางของ… 
 • Go along …   =  เดินไปตาม
 • Cross …   =  ข้าม
 • Take the first/second road on the left/right   = เดินไปตามถนนแรก / ถนนที่สองทางด้านซ้าย / ด้านขวา
 • It’s on the left/right    =  มันอยู่ทางด้านซ้าย / ด้านขวา
 • junction   =  สามแยก
 • intersection / crossroads   สี่แยก
 • on/at the corner   =  หัวมุมถนน
 • around the corner   =  อยู่ตรงหัวมุม
 • lane   =   ตรอก, ซอย
 • road  =  ถนนใหญ่
 • at the end of the road   =  สุดถนน
 • railroad/ railway   =  ทางรถไฟ
 • footpath/ sidewalk/ pavement   =  ทางเท้า
 • crosswalk/ zebra crossing  =  ทางม้าลาย
 • traffic light   =  สัญญาณไฟจราจร
 • bus stop   =  ป้ายรถประจำทาง
 • bridge   =  สะพาน
 • overcrossing/ footbridge   =   สะพานลอยคนข้าม
 • pier (เพียร์)  =  ท่าเรือ
 • airport   =  สนามบิน
 • bus stop   =  ป้ายรถเมล์
 • crossroads, junction   =  ทางข้าม, สี่แยก
 • signpost   =   ป้ายบอกทาง, ป้ายสัญลักษณ์ 
 • bus   =   รถประจำทาง
 • taxi   =  รถแท็กซี่ 
 • express boat   =  เรือด่วน
 • ferry boat   =  เรือข้ามฟาก
 • train   =  รถไฟ
 • subway/ underground   =  รถไฟใต้ดิน 
 • sky train   =  รถไฟลอยฟ้า
 • airplane   =  เครื่องบิน
 • take / catch / get on   =  ขึ้นรถ
 • get off   =  ลงรถ
 • bus number….. / a number….. bus  =  หมายเลขรถ

 

ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ สำหรับบอกทาง 

 • It’s this way./ It’s that way.  =  ทางนี้/ ทางนั้น
 • You have to go that way.  =  เดินไปทางนั้นเลย
 •  take this road.  =  ไปตามถนนนี้ 
 • Walk along the road./ Walk straight on/ Go straight on. /Keep going straight. /Just go straight on.  =  เดินตรงไปเรื่อยๆ
 • take the first on the left.  =  แยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
 • take the second on the right.  =  แยกสองให้เลี้ยวขวา
 • turn right at the crossroads.   =  ถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวา
 • go under the bridge.  =  ลอดใต้สะพาน
 • go over the bridge.   =  ข้ามสะพาน
 • Continue straight ahead for 500 meters.  =  ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 500 เมตร.
 • Walk for about 10 minutes.  =  เดินไปประมาณ 10 นาที
 • Go through the intersection to Phra Athit Road.  =   เดินข้ามสี่แยกไปยังถนนพระอาทิตย์
 • You’re going to the wrong way. =  คุณกำลังไปผิดทาง 
 • It’s too far to walk. You should take a cab.  =   มันไกลมากถ้าจะเดินไป เรียกแท็กซี่จะดีกว่า.

แต่ถ้าไม่รู้ทางจริงๆ อาจใช้ประโยคนี้แทนคำว่า “I don’t know” 

 • I don’t know the way. But I’ll try to help you.  = ไม่รู้เหมือนกัน แต่จะลองช่วยดูครับ/ค่ะ.
 • Just a moment. Let me ask someone who knows.  =  รอสักครู่นะคะ/ครับ เดี๋ยวไปถามผู้รู้ให้.
ให้คะแนนบทความ
Sending
User Review
4.52 (64 votes)

About the author

Rhoda