คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติ

Written by Rhoda

Ancestor/ Forefather / Forebear /Papentage  =  บรรพบุรุษ

Grandfather/grandpa/granddad   =  ปู่, ตา

Grandmother/grandma  =  ย่า, ยาย

Great – grandfather  =  ปู่ทวด, ตาทวด

Great – grandmother   =  ย่าทวด, ยายทวด

Grandchildren  =  หลานๆ(คนหลายคน)

Grandchild   =  หลาน(คนเดียว)

Great – grandchildren  =   เหลนๆ

Half – brother  =  พี่ชาย, น้องชายต่างพ่อหรือต่างแม่

Half – sister  =   พี่สาว, น้องสาวต่างพ่อหรือต่างแม่

Close relatives / Flesh and blood   =   ญาติสนิท

Distant relatives   =  ญาติห่างๆ

Family members   =  สมาชิกในครอบครัว

Parent   =   บิดามารดา, พ่อแม่

Father/Daddy/Papa/Dad   =   พ่อ

Mother/Mommy /Mama/Mom   =   แม่

Aunt   =   น้า, ป้า

Uncle   =   อา, ลุง

Son   =  ลูกชาย

Daughter    =   ลูกสาว

Lovechild   =   ลูกนอกสมรส

Elder sister   =   พี่สาว

Younger sister   =   น้องสาว

Sibling  =   พี่น้อง

Brother    =   พี่ชาย, น้องชาย

Sister   =   พี่สาว, น้องสาว

Elder brother    =   พี่ชาย

Younger brother   =   น้องชาย

Eldest son   =   ลูกชายคนโต

Eldest daughter    =   ลูกสาวคนโต

Youngest daughter   =   ลูกสาวคนเล็ก

Baby of the family   =   ลูกคนเล็ก,คนสุดท้องของครอบครัว

Son – in – law/ brother – in – law   =  ลูกเขย

Daughter-in – law/ sister – in – law   =  ลูกสะใภ้

Nephew – in – law/ Nephew – by – marriage   =  หลายเขย

Niece – in – law/ Niece – by – marriage    =  หลานสะไภ้

Cousin   =   ลูกพี่ลูกน้อง

Father-in-law   =   พ่อตา

Mother-in-law    =   แม่ยาย

Nephew/grandson   =   หลานชาย

Niece /granddaughter   =   หลานสาว

Great – granddaughter   =   เหลนหญิง

Great – grandson   =   เหลนชาย

Husband    =  สามี

Wife  =  ภรรยา

Concubine/ Mistress / Minor wife   =  ภรรยาน้อย

Orphan   =  เด็กกำพร้า

Heir  =  ทายาท

Foster   =   อุปถัมภ์/อุปการะ

Stepfather   =   พ่อเลี้ยง

Stepmother   =   แม่เลี้ยง

Adopted son   =  ลูกบุญธรรม(ชาย)

Adopted daughter  =  ลูกบุญธรรม(หญิง)

Stepchild  =  ลูกเลี้ยง

Stepbrother  =  พี่เลี้ยง

Stepson   =  ลูกเลี้ยง (ชาย)

Stepdaughter   =  ลูกเลี้ยง (หญิง)

Foster child   =   ลูกเลี้ยงบุญธรรม

Bride   =   เจ้าสาว

Bride-groom   =   เจ้าบ่าว

Bride-maid   =  เพื่อนเจ้าสาว

Bride-man   =  เพื่อนเจ้าบ่าว

Widow   =   แม่ม่าย

Widower   =   พ่อม่าย

Children   =  เด็กๆ(ลูกหลายคน)

Child   =   เด็กๆ(ลูกคนเดียว)

Descendant   =   ลูกหลาน, ผู้สืบสกุล

Offspring    =   ทายาท

Heir    =   รัชทายาทชาย

Heiress   =  รัชทายาทหญิง

Twins   =   ฝาแฝด

Siamese twins   =   ฝาแฝดตัวติดกันสองคน

Triplets   =   ฝาแฝดสามคน

Quadruplets   =   แฝดสี่คน

Quintuplets   =   แฝดห้าคน

Lad    =   เด็กหนุ่มรุ่น

Las   =   เด็กสาวรุ่น

Boy    =   เด็กชาย

Girl   =   เด็กหญิง

Adolescent   =   วัยรุ่น/เยาวชน

Adult   =  วัยผู้ใหญ่

Baby/Infant   =   เด็กทารก

Maturity    =   ภาวะผู้ใหญ่

Middle-aged man   =   ชายวัยกลางคน

Middle-aged woman   =   หญิงวัยกลางคน

Old man   =  ชายชรา

Old woman   =   หญิงชรา

Teenager   =   คนรุ่นหนุ่มสาว

Toddler   =   เด็กวัยหัดเดิน

Young man   =   คนวัยหนุ่ม

Young woman   =   คนวัยสาว

About the author

Rhoda