บทสนทนาภาษาอังกฤษ

รวมศัพท์ สารพัด ที่เกี่ยวกับร้านค้า

Written by Sine

สิ่งที่คุณอาจเห็น


Open เปิด
Closed ปิด
Open 24 hours a day เปิด 24 ชั่วโมง
Special offer ข้อเสนอพิเศษ
Sale ลดราคา
Clearance sale ลดล้างสต๊อค
Closing down sale ลดเพราะปิดกิจการ
Good value คุ้มค่า
Buy 1 get 1 free ซื้อ 1 แถม 1
Buy 1 get 1 half price ซื้อ 1 ซื้อชิ้นต่อไปครึ่งราคา
Reduced to clear ลดเพื่อเคลียร์ของ
Half price ครึ่งราคา
Out to lunch ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
Back in 15 minutes จะกลับมาใน 15 นาที
Shoplifters will be prosecuted นักล้วงกระเป๋าจะถูกดำเนินคดี


การใช้บัตรเครดิต
Enter your PIN ใส่รหัสของคุณ
Please wait โปรดรอ
Remove card นำบัตรออก
Signature ลายเซ็น

About the author

Sine